W tym roku dożynki diecezji bielsko-żywieckiej odbyły się w Chybiu - pow. cieszyński, w niedzielę 8 IX br. Udział w nich wzięli rolnicy, gospodarze, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa z różnych dekanatów także z parafii ewangelickich, poczty sztandarowe i delegacje środowisk zawodowych i stowarzyszeń. Organizatorami dożynek byli Mieczysław Szczurek - starosta cieszyński i Jan Żydek – wójt gminy Chybie, a gazdami Anna i Marek Żurowie z Mnicha.

Centralnym punktem uroczystości była Msza Św. w Sanktuarium Matki Boskiej Gołyskiej w Chybiu, której przewodniczył bp Roman Pindel – ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej w koncelebrze z ks. Stanisławem Koziełem – diecezjalnym duszpasterzem rolników, ks. Benedyktem Fojcikiem – proboszczem parafii w Chybiu oraz księżmi z diecezji bielsko-żywieckiej. Wraz z nimi modlili się ks. Waldemar Szajthauser i ks. Karol Macura  reprezentujący kościół ewangelicko-augsburski.

Zebranych w Sanktuarium MB Gołyskiej przywitał wójt gminy Chybie Jan Żydek, podkreślając, że gromadzi nas dzisiaj dożynkowe święto, które jest dziękczynieniem Panu Bogu za tegoroczne plony, a rolnikom za ich pracę. Rządzących zachęcił do sprawiedliwego podziału tego co zebrano z pól. Historię Sanktuarium MB Gołyskiej, a szczególnie dzieje cudownego obrazu przybliżył gościom proboszcz ks. Benedykt Fojcik.  W procesji z darami gazdowie dożynek złożyli na ołtarzu z tegorocznej mąki wypieczony chleb i zebrane owoce, a przedstawiciele dekanatów całej diecezji przynieśli dary ze swoich plonów. Homilię podczas Mszy Św. wygłosił bp Roman, którą rozpoczął słowami: „Zebraliśmy się  dzisiaj po to, aby wyrazić i wypowiedzieć wdzięczność wobec Boga i wobec ludzi. Chcemy też szukać uzasadnienia jak bardzo ważna jest wdzięczność w życiu człowieka, jak ta wdzięczność zmienia nas, ludzi na lepszych”. Wyjaśnił, że „uczestniczymy w dożynkach, w których nie może zabraknąć wdzięczności wobec Boga, który dał nam plony, ale także wdzięczności wobec ludzi, którzy przez swoją pracę narażoną na straty, zmarnowanie, nas żywią. Odczuwamy tę wdzięczność również wobec tych, którzy wspierają pracę rolnika, właścicieli stawów, czy pasiek, ale także dostarczycieli maszyn i narzędzi, także przetwórców. Wysłuchaliśmy słów Pisma Św. które mówią o tym jak człowiek ma się odnosić do swojej pracy na roli, do Boga, który dał człowiekowi  ziemię i to co może spożywać, a także jak odnosić się do Boga, którego prosi się o wodę, pogodę”. Przytaczając słowa z Księgi Powtórzonego Prawa zaznaczył, że: „Z tej mądrej Księgi usłyszymy także przestrogę. Strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu Bogu swoim, lekceważąc i nie przestrzegając jego poleceń nakazów i praw jakie ja ci dzisiaj daję. Zobaczmy jak połączone są ze sobą dodał - z jednej strony obdarowanie przez Boga, a zarazem przestroga, aby człowiek nie odszedł od przykazań Bożych”. Bp Roman za św. Pawłem przestrzegał przed niewdzięcznością wobec Boga, która może być przeszkodą w osiągnięciu pełni życia: „Brak wdzięczności wobec Boga pojawia się w różnych sferach ludzkiego życia. Chodzi o takie wymiary, jak: zdrowie, życie, pomyślność, nie tylko plony ziemi”, co zniekształca oraz degraduje relacje międzyludzkie wyjaśniał hierarcha.

Pod koniec modlitwy w imieniu biskupa diecezji cieszyńskiej kościoła luterańskiego, słowa wdzięczności wyraził ks. Waldemar Szajthauser. Zachęcił do wyrażania wdzięczności Bogu za stworzenie ziemi, która jest naszym domem. I w nim należy się dzielić jej plonami  z potrzebującymi, głodnymi, biednymi, uchodźcami, ofiarami katastrof. Podkreślił, że dożynki to święto plonów, święto chleba - symbolu słowa Jezusa, Dobrej Nowiny, którym należy się dzielić i ubogacać wzajemnie. Za organizację dożynek w Chybiu pod koniec liturgii podziękował ks. Stanisław Kozieł, ogłaszając jednocześnie, że w następnym roku dożynki diecezjalne odbędą się w Milówce.

Po modlitwie goście spotkania zostali zaproszeni na poczęstunek do Hali Sportowej, a następnie uczestniczyli  w  korowodzie dożynkowym przejeżdżając ulicami Chybia w bryczkach i zaprzęgach konnych wraz z organizatorami, gazdami, oraz udekorowanymi  i wypełnionymi gospodarzami i obsługą kilkudziesięcioma maszynami rolniczymi, traktorami, kombajnami w kierunku miejscowego amfiteatru. Tutaj dokonany został obrzęd dożynkowy z oprawą muzyczną regionalnego zespołu „Strumień”. Był to też czas na podziękowanie rolnikom za ich trud przez członków rządu,  parlamentarzystów i samorządowców. Podczas pełnego radości festynu  nagrodzono  również twórców najpiękniejszych wieńców dożynkowych. Uroczystość zakończyła się wesołą zabawą festynową.

Więcej zdjęć z dożynek diecezjalnych w Chybiu można zobaczyć TUTAJ

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy


               


                        Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter