Przy pomniku w kształcie żydowskiego nagrobka, który stanął w 1997 roku w miejscu byłej synagogi uczczono pamięć ofiar Holocaustu oraz społeczności żydowskiej zamieszkującej dawny Ustroń.

Dziś w miejscu dramatycznych wydarzeń sprzed 80 lat, wspólnie modlili się duchowni Kościoła Katolickiego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Zielonoświątkowego oraz przedstawiciele Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Katowicach. W trakcie apelu pamięci przywołano nazwiska 77 ofiar hitlerowskich zbrodni popełnionych wśród ustrońskich wyznawców judaizmu. 

Chcemy, by dzisiejsza uroczystość była nie tylko swoistą lekcją historii, ale również lekcją z historii. Bo historię nie tylko należy znać, o przeszłości nie tylko trzeba wiedzieć, ale przede wszystkim wyciągać z niej wnioski. Dziś chcemy nie tylko przywracać pamięć o społeczności żydowskiej, ale również pokazać do czego prowadzi pogarda do życia ludzkiego, bierność wobec zła, jakie bywają skutki niebezpiecznych ideologi politycznych... - podkreślił Christian Jaworski, Prezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego. 

Henryk Wieja, Dyrektor Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w Ustroniu przypomniał, iż ta niewielka społeczność żydowska, która liczyła ponad stu mieszkańców była mocno zintegrowana z wielowyznaniową społeczością Ustronia. To z jej inicjatywy wszystkie święta narodowe obchodzone były tutaj wspólnie. 

- Wszyscy gromadzili się w okolicy świątyni ewangelickiej, potem przychodzili do kościoła katolickiego, następnie do synagogi, a później szli na Rynek by wspólnie się bawić. Dzisiaj rozpoczynamy tą nową tradycję, chcemy odwołać się do tego, co miało miejsce kiedyś, aby przypomnieć to, co utraciliśmy, aby przywołać przeszłość, ale także odbudować coś, co wiedzie nas ku przyszłości - zaznaczył Henryk Wieja.

- Nie ma synagog, ale jest kultura żydowska. Jest pamięć o tych, którzy budowali Ustroń. Wprawdzie żydowska społeczność Ustronia stanowiła zaledwie do 3% procent mieszkańców, ale wnieśli duży wkład w rozwój tego pięknego miejsca - mówiła Dorota Wiewióra, Przewodniczącej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej.

Foto i tekst Krzysztof TelmaPodziel się artykułem:
FaceBook  Twitter