Całość cyklu zajęć obejmie dziesięć warsztatów, które odbywać będą się z częstotliwością jednego spotkania w miesiącu (każdy drugi piątek miesiąca, godz. 16:30) w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej:

11 października 2019 r. – Dzieje filozofii przed Platonem – wykład wstępny

8 listopada 2019 r. – Idealizm platoński: pierwszy system filozoficzny w dziejach

13 grudnia 2019 r. – Arystoteles:  od krytyki Platona do systemu realizmu

10 stycznia 2020 r. – Św. Augustyn: mistrz Ojców Kościoła

14 lutego 20120 r. – System św. Tomasza z Akwinu jako synteza wiedzy średniowiecznej

13 marca 2020 r. – Kartezjusz: racjonalizm i narodziny nowożytności

10 kwietnia 2020 r. – Myśli Blaise’a Pascala albo tragizm egzystencjalny człowieka nowożytnego

8 maja 2020 r. – John Locke: ojciec nowożytnego empiryzmu

12 czerwca 2020 r. – Filozofia transcendentalna Immanuela Kanta jako „przewrót kopernikański” w filozofii

10 lipca 2020 r. – Georg Wilhelm Friedrich Hegel: twórca systemu idealizmu absolutnego

Serdecznie zapraszamy.

Źródło: Książnica Cieszyńska
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter