Najprawdopodobniej w drugim kwartale przyszłego roku działalność rozpocznie w Cieszynie biuro paszportowe.

O planowanym przedsięwzięciu mówiono podczas wtorkowej konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym, w której uczestniczyli: Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz oraz Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

- To bardzo dobra informacja dla mieszkańców Ślaska Cieszyńskiego bo będzie bliżej i szybciej, z drugiej strony ułatwi nam to działanie, jeśli chodzi o rozładowanie w niektórych miesiącach kolejek w Urzędzie Wojewódzkim. To dobra informacja, ale też dobry przykład współpracy administracji samorządowej z administracją rządową - podkreślał Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Wydział będzie uruchomiony na terenie dawnego przejścia granicznego, a więc w miejscu lokalizacji również nowego wydziału komunikacji. Choć dla niektórych mieszkańców Cieszyna nowa lokalizacja wydziałów może wydawać się niefortunna, wprowadzone zmiany będą dla petentów korzystne. W nowym miejscu parking będzie w stanie pomieścić od 70-100 pojazdów, na którym będą parkować samochody petentów z całego powiatu cieszyńskiego. Zlokalizowany w pobliżu zjazd z S-52 odciąży równocześnie zakorkowany rejon ul. Bobreckiej. Jak zapewnia Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek, w planach jest również uruchomienie komunikacji, która połączy centrum Cieszyna nowymi wydziałami w Boguszowicach.

Dzisiaj wizytowaliśmy budynek, który jest przedmiotem naszego zainteresowania. Jest to duży budynek, który możemy odpowiednio zaaranżować, po to by stworzyć właściwe warunki. Będzie to terenowy punkt paszportowy w który przewidujemy dwa stanowiska, czyli zatrudnienie dwóch osób, które na bieżąco będą tą obsługę prowadziły wyjaśniała Magdalena Szewczuk-Szturc dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląska w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Foto i tekst Krzysztof Telma Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter