Parafia Kościoła św. Marii Magdaleny (Plac Dominikański 2) zapewnia potrzebującym gorący posiłek, codziennie od godz. 10.00

Numer 987 sprawdził się podczas Światowych Dni Młodzieży, teraz służyć ma jako pomoc osobom bezdomnym. To właśnie pod nim, na terenie województwa śląskiego funkcjonować będzie infolinia, informująca o formach pomocy, z których podczas tej zimy skorzystać mogą osoby potrzebujące. Numer aktywny jest od 1 listopada do 31 marca. Działa całodobowo i jest bezpłatny z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Łącznie na terenie naszego województwa do dyspozycji osób bezdomnych przeznaczonych zostało 79 placówek, mających do dyspozycji 3 554 miejsc. Potrzebujący mogą liczyć na noclegownie i schroniska, które oferują czasowy pobyt i pełne wyżywienie. Oczywiście z pomocą i wsparciem przychodzi również Cieszyn, który osobom bezdomnym oferuje schronienie i wyżywienie, ale nie tylko...

W Cieszynie:

- Polski Czerwony Krzyż zlokalizowany przy ulicy Rynek 6 -  od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-16.00 zapewnia wydawanie odzieży.

- Parafia Kościoła św. Marii Magdaleny (Plac Dominikański 2) zapewnia potrzebującym gorący posiłek codziennie od godz. 10.00.

- Centrum Edukacji Socjalnej Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej ,,Być Razem" w Cieszynie 9 (Błogocka 30) służy pomocą w formie schronienia, wyżywienia, odzieży, pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej, oraz edukacji. Tu również można całodobowo skorzystać z kąpieli.

- Posiłki, wydawane od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do wyczerpania posiłków (suchy prowiant) – zapewnia również Zakon Braci Mniejszych (Szersznika 3)

Warto podkreślić, że z zgodnie z umową z dnia 16 czerwca 2016 roku na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Stop ubóstwu”, polegającego na dystrybuowaniu żywności dla najuboższych mieszkańców Cieszyna, dnia 25 października 2016 roku rozpoczęto wydawanie żywności w ramach programu FEAD 2016. Osoby, są kwalifikowane do udziału w Programie, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.

Wydawanie żywności odbywać się będzie we wtorki i środy w Cieszynie, przy ulicy Wałowej 4 (siedziba Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”) w godzinach od 11.00 do 15.00, w następujących terminach: 22 listopada, 23 listopada, 13 grudnia i 14 grudnia 2016.

My sami również pamiętajmy o tym, że zima jest szczególnie trudnym czasem dla osób bezdomnych. Widząc osobę narażoną na wychłodzenie pomóżmy jej i nie bądźmy obojętni. Poinformujmy policję lub odpowiednie instytucje o osobach, które pomocy potrzebują.

Barbara Stelmach-Kubaszczyk
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter