W sobotę po raz osiemnasty w Teatrze Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyło się doroczne wydarzenie, którego celem jest pozyskanie środków na dalsze kształcenie uzdolnionej i niezamożnej młodzieży z naszego regionu.

Ta wspaniała tradycja kontynuowana od 2002 roku, kiedy powstał Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego, nawiązuje swoim działaniem do starej i chlubnej tradycji budowania i wzmacniania polskiego szkolnictwa, jaką Macierz zapoczątkowała w 1885 roku na ziemiach Księstwa Cieszyńskiego.

Przed publicznością wystąpiła Orkiestra Kameralna ARTIS pod batutą Jean Claude’a Hauptmanna, a także soliści Olivia Ohl-Szulik - sopran oraz Michał Borkowski tenor. W repertuarze pojawiły się fragmenty muzyki filmowej i musicalowej, a także oper, operetek oraz walce. Dopełnieniem uczty duchowej były akcenty muzyki francuskiej i argentyńskiej.

Wśród widzów nie zabrakło przedstawicieli władz miasta, powiatu, a także wielu sponsorów i darczyńców, którzy nie szczędzą środków na rozwój funduszu stypendialnego. Za nim jednak publiczność została wprowadzona w świat muzyki klasycznej, wydarzenie otworzyła Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.

- Pomysłodawcą reaktywacji funduszu była Pani Ewa Gołębiowska za co jej bardzo dziękuję. Wróciliśmy do idei, które były wcześniej pielęgnowane przez Macierz Szkolną dla Księstwa Cieszyńskiego, a obecnie przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Co roku cały dochód z koncertu przeznaczany jest na fundusz stypendialny. W ciągu osiemnastu lat naszej działalności udało nam się pomóc wielu studentom w kontynuowaniu dalszego kształcenia i urealnianiu swoich marzeń, jak również uczniom klas maturalnych, których również wspieramy - wyjaśniała Prezes ZG MZC Marta Kawulok.

Foto i tekst Krzysztof Telma

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter