Projekt obejmuje zakup 12 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, serwera, laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego do sali multimedialnej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, w której organizowane są warsztaty i kursy komputerowe dla Seniorów i osób wykluczonych cyfrowo.

Pracownia multimedialna „TWOJEmedia” powstała w Bibliotece w 2014 roku i została wyposażona w sprzęt komputerowy ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ciągu 5 lat skorzystało z niej ponad 3500 Seniorów, którzy uczestniczyli w kursach i warsztatach komputerowych w stopniu podstawowym i zaawansowanym. Celem realizowanych działań jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do nowoczesnego sprzętu, nowych technologii i Internetu oraz pomoc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności cyfrowych. Niesłabnące zainteresowanie mieszkańców, w tym głownie osób w wieku 55+ edukacją medialną sprawia, że posiadany sprzęt komputerowy, w tym serwer, z uwagi na ciągłą eksploatację, uległ zużyciu, jest awaryjny i podlega ciągłemu serwisowaniu. Także posiadane oprogramowanie jest przestarzałe i wymaga wymiany na nowe. Brak wsparcia producenta dla posiadanych rozwiązań uniemożliwia dokonanie aktualizacji systemów.

Wymiana sprzętu i oprogramowania w pracowni „TWOJEmedia” cieszyńskiej Biblioteki sprawi, że Seniorzy i wszyscy mieszkańcy Cieszyna będą mogli nadal liczyć na profesjonalną pomoc z zakresu obsługi komputera i uczestniczenia w bezpłatnych kursach komputerowych w stopniu podstawowym i zaawansowanym, a także z zakresu: komunikacji online, e-usług, w tym zakupów i bankowości online, usług medycznych, e-administracji i wielu innych. Budynek Biblioteki Miejskiej jest wyposażony w windę i toalety dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dzięki czemu w programie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mogą brać udział także osoby niepełnosprawne.
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter