Zakup lekarstw dla potrzebujących, obiady dla dzieci, paczki dla chorych, dofinansowania na zakup aparatów słuchowych - to tylko niektóre pomysły, które udało się zrealizować Caritas działającemu przy parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

Jak podaje Caritas działający przy parafii św. Marii Magdaleny - dzięki ofiarodawcom, przez ostatni rok udało się zrealizować wiele inicjatyw pomagając przy tym najbardziej potrzebującym.

- Dzięki Państwa pomocy przez ostatni rok udało nam się wiele zdziałać, pomagając najbardziej potrzebującym. Z zebranych środków pieniężnych podjęliśmy następujące działania: zakup lekarstw dla potrzebujących, opłacanie obiadów szkolnych dla dzieci, organizację spotkań dla seniorów, w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Czas ten jest ważny zarówno dla nas członków Caritas,jak również dla samych seniorów, którzy z radością przygotowują wiele atrakcji by umilić te spotkania, zakup paczek dla chorych seniorów odwiedzanych przez księży, dofinansować zakup aparatów słuchowych - czytamy na stronie cieszyńskiej parafii.

Poza tym w minionym roku udało się również zaangażować m.in. w organizację zbiórki żywności w sklepie "Biedronka".Z ebrana żywność została przekazana potrzebującym rodzinom, Zgromadzeniu Sióstr Boromeuszek oraz Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek na prowadzone przez nie zakłady opiekuńczo-lecznicze.

Członkowie parafialnego Caritas serdecznie dziękują za wsparcie, pomoc i modlitwę. Czytaj więcej: http://parafiamagdaleny.pl/parafia/wiadomosci/368-caritas-parafialna-dziekuje

Tekst i foto: P.Staroń
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter