7 lutego w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” spotkali się przedstawiciele trzech religii, by wspólnie na nowo odkryć wszystko to, co łączy nasze religie, ale również porozmawiać o tym, co różni - chrześcijaństwo, judaizm i islam. Przyczółkiem do spotkania był pomysł młodzieży Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie. – Na lekcjach religii młodzież często dopytywała o różnice między religiami. Chciała poznać ich specyfikę. Dzisiejsze spotkania ma na celu pokazanie, że jest coś, co nas łączy i że są takie miejsca, w których możemy się spotkać, podyskutować i patrzeć wspólnie w jedną stronę... w stronę Boga - podkreślał ks. Tomasz Sroka, dyrektor katolickich placówek.

Wiara, nadzieja i miłość… Bóg…

W rozmowie udział wzięli ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski z Kościoła rzymskokatolickiego, ks. Cezary Mizia z Kościoła starokatolickiego, ks. Dariusz Madzia z Kościoła luterańskiego, Dorota Wiewióra z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej oraz Imam Abdul Jabbar Koubaisy – sekretarz Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP. Panel dyskusyjny poprowadzili ks. Sroka i Aleksandra Tręda.


„Jak to jest w naszych religiach, wyznaniach, że dochodzi do tego osobistego spotkania z Bogiem? Jakie ma ono potem przełożenie na nasze życie?”
- ks. Tomasz Sroka, dyrektor katolickich placówek.


„Pojęcie Boga wymyka się intelektualnym możliwościom ludzkim, wymyka się możliwościom naszego języka… Pan Bóg to Ktoś, kto nas kocha, kto nas stworzył i jest z nami, który chce naszego dobra…”
„Miłość znaczy coś więcej niż uczucie. Jest otwarciem na drugą osobę, na Boga. Miłość spotyka się z wolnością. To spotkanie z drugim jest tym wartościowsze, im bardziej jest ono podjęte w wolności…”
- ks. Abdank-Kozubski


„…Allah otworzył człowieka na siebie, stworzył cały świat. On jest miłosierny. Kocha nas i chce być kochany…. Trzeba pracować nad sobą i nad własnym życiem. Mamy kochać się nawzajem, szanować się nawzajem, obok siebie żyć”
- Imam Abdul Jabbar Koubaisy - sekretarz Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP
 
„…Wiara jest pewnym doświadczeniem wędrowania…. Poznajemy Boga krocząc ku tajemnicy”
„Istotą człowieka jest odpowiadanie miłością w wolności”
- ks. Cezary Mizia z Kościoła starokatolickiego


„…Im gorszy obraz człowieka się tworzy, jako tego niedoskonałego w swej słabości grzesznika, tym bardziej docenia się Bożą łaskę, miłość, która pozwala człowiekowi wyjść z upadku i prowadzić nowe życie”
- ks. Dariusz Madzia z Kościoła luterańskiego

„…Przedstawiciele gminy żydowskiej, którą kieruję, żyją w rodzinach mieszanych - judaistyczno-chrześcijańskich… Ile trzeba w rodzinie wolności, żeby każdy z członków rodziny znalazł przestrzeń funkcjonowania dla siebie, ile trzeba miłości, żeby zaakceptować tę inność?"
"... miłość i tolerancja pozwalają tworzyć wspólny język i relacje..."
- Dorota Wiewióra z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej
Piątkowe spotkanie zaowocowało podpisaniem „Uniwersał”. W dokumencie, który zebrała młodzież, zadeklarowano wolę kontynuowania spotkań. 

My niżej podpisani, wdzięczni Najwyższemu za możliwość poszukiwania miejsc wspólnych, oznajmiamy, że Roku Pańskiego 5780 (kal. Żydowski – przyp. Red.), 1441 (kal. Muzułmański) oraz 2020 w Cieszynie zainicjowaliśmy, jako przedstawiciele jednej rodziny ludzkiej spotkania, które będą nas ku sobie zbliżać i dadzą możliwość poznania się wzajemnego, aby tym mocniej wychwalać Najwyższego, umacniać wiarę i wspierać wspólnotę ludzką, której równorzędnymi przedstawicielami wszyscy jesteśmy.

- Nowa inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem i ma szansę na kontynuację – podkreśla ksiądz Tomasz.
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter