Nic nie może zrekompensować nam utraty możliwości samodzielnego wertowania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Nikt nie może wyręczyć nas w prowadzeniu systematycznych i pogłębionych kwerend.

Sami wszak najlepiej wiemy, jakie informacje mogą okazać się dla nas przydatne i jakim tropem należy podążyć, aby je odszukać. Niestety, odwiedzanie Książnicy Cieszyńskiej i wizyty w jej czytelniach nadal nie są możliwe. Nie wszystkie też potrzebne publikacje znaleźć można w sieci…

W tych okolicznościach, aby przyjść z pomocą Czytelnikom, którzy niespodziewanie odcięci zostali od zasobów Książnicy Cieszyńskiej, a muszą pilnie zweryfikować to czy inne ustalenie lub hipotezę, bibliotekarze uruchomili doraźne POGOTOWIE BIBLIOTECZNE, za pośrednictwem którego można nieodpłatnie:

- skonsultować podejmowane poszukiwania bibliograficzne lub katalogowe i uzyskać radę co do zawartości zbiorów Książnicy Cieszyńskiej i ich przydatności dla prowadzonych badań,

- skorzystać z doradztwa dotyczącego struktury i funkcjonalności wykorzystywanego w Książnicy Cieszyńskiej aparatu wyszukiwawczego, uzyskać informacje dotyczące zawartości zbiorów Książnicy Cieszyńskiej, poprzez np.:

– sprawdzenie, czy dany obiekt znajduje się w zbiorach biblioteki i/lub jak brzmi jego poprawny opis katalogowy oraz jaką nosi sygnaturę lub numer inwentarzowy,

– czy w określonym miejscu danego rękopisu lub druku znajduje się poszukiwana  informacja i jakie jest jej brzmienie,

- zamówić cyfrowe kopie do dziesięciu stron wskazanego druku lub rękopisu ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej (nie będziemy mogli jednak realizować „ratalnych” zamówień kopii kolejnych stron tego samego obiektu).

W celu skorzystania z POGOTOWIA BIBLIOTECZNEGO należy zgłaszać się pod numer telefonu +33 851 38 42 (od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-15.00) lub adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Możliwe pozostaje także odpłatne zlecanie Książnicy Cieszyńskiej rozbudowanych kwerend, wyszukania informacji rzeczowych, opracowania zestawień tematycznych, przygotowania materiałów na określony temat itp. Realizacja tego rodzaju zamówień przebiega jednak zgodnie z dotychczasowymi zasadami określonymi w § 44, ust. 2. „Regulaminu udostępniania zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”, (https://kc-cieszyn.pl/strona_glowna/dzialalnosc/udostepnianie-zbiorow/regulamin-udostepniania-zbiorow/) na podstawie „Cennika usług realizowanych za pośrednictwem czytelni Książnicy Cieszyńskiej” (https://kc-cieszyn.pl/wp-content/uploads/2018/12/Cennik-us%C5%82ug-realziowanych-za-po%C5%9Brednictwem-czytelni-1.pdf).

Także zamówienia na kopie, których objętość lub parametry techniczne wykraczają poza wskazanych wyżej 10 stron oryginału, przyjmowane są na dotychczasowych zasadach, zgodnie z ww. Regulaminem i Cennikiem.

Przypominamy, że do dyspozycji wszystkich zainteresowanych pozostają cyfrowe zasoby Książnicy Cieszyńskiej oraz jej elektroniczne narzędzia kwerend, a mianowicie:

Katalogi i bibliografie Książnicy Cieszyńskiej, za których pośrednictwem przeszukiwać można według różnorakich kluczy całość bibliotecznych zbiorów Książnicy Cieszyńskiej oraz tworzone przez nią bibliografie. https://katalogi.kc-cieszyn.pl/

Elektroniczny słownik biograficzny Śląska Cieszyńskiego, stanowiący pełnotekstową, obejmującą ponad 8 000 rekordów faktograficzną bazę danych, poddającą się różnorakim kwerendom. https://slownik.kc-cieszyn.pl/

Zasoby Książnicy Cieszyńskiej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, obejmujące elektroniczne kopie wszystkich zachowanych w zbiorach biblioteki czasopism i książek wydanych na Śląsku Cieszyńskim do 1939 r., a ponadto cyfrowe kopie kolekcji rękopisów z bibliotek Leopolda Jana Szersznika oraz Tadeusza Regera i wiele innych. https://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription/110?dirids=110

Wirtualne wersje wystaw: Źródła do dziejów Cieszyna (https://dzieje.kc-cieszyn.pl/), Rzecz o Józefie Ignacym Kraszewskim (https://kraszewski.kc-cieszyn.pl/), Cieszyńskie rody – Michejdowie (https://kc-cieszyn.pl/strona_glowna/cieszynskie-rody-michejdowie/), Cieszyńskie rody – Buzkowie (https://kc-cieszyn.pl/strona_glowna/cieszynskie-rody-buzkowie/), Cieszyńscy Legioniści (https://legionisci.kc-cieszyn.pl/), Cieszyn 1918 (http://cieszyn1918.pl/), Zaolzie 1938 (https://zaolzie.kc-cieszyn.pl/), Zaolzie teraz (https://zaolzieteraz.kc-cieszyn.pl/), O konserwacji zbiorów (https://zbiory.kc-cieszyn.pl/).

Książnica Cieszyńska.
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter