pixabay

Dziś mija 15 rocznica śmierci wielkiego Polaka. Data 2 kwietnia już na zawsze zostanie zapamiętana jako dzień odejścia Jana Pawła II do domu Ojca. W tym dniu wielu chrześcijan na całym świecie łączy się w modlitwie. Tym razem nie w świątyniach, ale we własnych domach, w gronie rodziny odmawiając Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu.

Dziś tak, jak nigdy dotąd potrzebujemy jedności i modlitwy, dlatego włączmy się w akcję i zapalmy o godz 21.37 w oknie świecę, prosząc jednocześnie papieża Polaka o wstawiennictwo dla ogarniętej epidemią Ojczyzny, a także całego świata.

O modlitewną jedność w tym dniu zaapelował kard. Stanisław Dziwisz "Potrzebujemy siebie nawzajem, by wspólnie, za wstawiennictwem Świętego Papieża, wołać do miłosiernego Boga i błagać Go, by ustała pandemia koronawirusa" - podkreśla były metropolita krakowski. Duchowny zachęca by odmówić Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu.

Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu

„Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.
Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami”.

Tekst i foto Krzysztof Telma
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter