W kościele parafialnym św. Marii Magdaleny w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego swoją pierwszą samodzielną Eucharystię sprawował ks. Piotr Bułka, który dzień wcześniej przyjął z rąk biskupa Romana Pindla, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej święcenia prezbiteratu. Zgodnie z tradycją młodzi kapłani swoją pierwszą samodzielną Mszę św. odprawiają najczęściej w rodzinnej parafii bądź miejscu odbywania praktyki duszpasterskiej.

Pochodzący z parafii św. Wawrzyńca DM i św. Kazimierza Królewicza w Rajczy, ks. Piotr Bułka odbył duszpasterską praktykę w parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Tutaj też na zakończenie niedzielnej Mszy św. udzielał parafianom błogosławieństwa prymicyjnego oraz obdarowywał pamiątkowym obrazkiem prymicyjnym. Niedzielna uroczystość nie mogła się odbyć bez specjalnej oprawy. To ważny i podniosły moment, zarówno w życiu młodego duchownego jak i całej rodziny parafialnej. W murach cieszyńskiego sanktuarium prymicjanta serdecznie powitał ks. proboszcz Jacek Gracz.

- Bardzo się cieszę, że mogłem Cię tutaj dzisiaj prowadzić jako proboszcz tej parafii do tej świątyni, gdzie będziesz sprawował tą pierwszą samodzielną Mszę świętą i tym bardziej czujemy się uradowani, że to nas Pan Bóg tym wyróżnieniem dotknął. Cieszę się, że Ci się udało przejść tą ostatnią drogę, że z nami się modliłeś, jeździłeś na ostatnie wykłady i uczyłeś się solidnej pracy katechetycznej. Dziękuję Ci za pracę w parafii, za przykład wiary, za Twoją modlitwę i zapraszam Cię dzisiaj na Mszę prymicyjną, a w przyszłości kiedykolwiek tu będziesz, żebyś zawsze wchodząc w drzwi tego kościoła powiedział sobie- to rzeczywiście jest mój kościół. My się cieszymy, że masz prymicję, ale jeszcze bardziej byśmy się cieszyli, gdyby przy tym ołtarzu stanął cieszynianin z naszej parafii – podkreślał proboszcz.

Tekst Krzysztof Telma

Foto Michał KuzykPodziel się artykułem:
FaceBook  Twitter