KATYŃ 1940-2020. W 80 rocznice zbrodni na Polskich oficerach Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie rozpoczęło publikację listy zamordowanych związanych z cieszyńskim pułkiem. 

1. Ppor. rez. ACHTELIK Paweł, ur. 15.06.1912, nauczyciel.Absolwent seminarium nauczycielskiego w Tarnowskich Górach (1931), SPRPiech. w Zambrowie (1934) i dywizyjnego kursu przy 44 pp. W l. 1931-1933 nauczyciel w szkole powszechnej w Świerklanach Grn. A od 1934 r. w szkole powszechnej w Ruptawie, pow. rybnicki. Por. mianowany w 1937, przydzielony do 4 p. s. podh. Żonaty z Jadwigą z Wesenfeldów Przebywał w obozie Kozielsk. Zamordowany w lasku katyńskim. Ekshumowany z dołu śmierci do bratniej mogiły prawdopodobnie piątej. Zidentyfikowany pod nr 3752.
Obraz może zawierać: 1 osoba, kapelusz i zbliżenie

2. Kpt. BARTELA Władysław, ur. 02.06.1896 w Kętach. Więziony w obozie Kozielsk, skąd został wywieziony do Katynia i tam zamordowany. Ekshumowany z dołu śmierci do bratniej mogiły prawdopodobnie czwartej. Zidentyfikowany pod nr 2167
Obraz może zawierać: 1 osoba

3. Ppor. rez. DMOCHOWSKI Antoni, ur. 21.06.1902 w Cieszynie, nauczyciel. Przebywał w obozie Kozielsk, skąd wywieziony w kwietniu 1940 roku do Katynia i tam zamordowany. Ekshumowany z dołu śmierci do bratniej mogiły prawdopodobnie piątej.

4. Ppor. rez. DOBIJA Michał, ur. 27.01.1904. w Rybarzowicach pod Bielskiem – Białą, agronom. Wywieziony z obozu Kozielsk do lasu Katyńskiego i tam zamordowany.

5. Ppor. rez. FITZKE Jan Józef, ur. 20.01.1909, dr filozofii. Więziony w Kozielsku, skąd wywieziony do lasku katyńskiego i tam zamordowany. Zidentyfikowany pod nr 2482. Ekshumowany z dołu śmierci i przeniesiony do mogiły bratniej prawdopodobnie czwartej.

/Tekst i fotografie udostępniło Gwiazdce Cieszyńskiej Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie: WIĘCEJ/

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter