Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana to wykonawca remontu ul. Głębokiej. Umowa została podpisana przez dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie Wiesława Sosina w obecności Burmistrz Miasta Cieszyna Gabrieli Staszkiewicz.


- Aktualnie firma finalizuje formalności związane z rozpoczęciem robót, w tym związane z ochroną zabytków. Harmonogram prac zaproponowany zostanie początkiem sierpnia. Wtedy też planujemy spotkanie z mieszkańcami i przedsiębiorcami w celu omówienia jego szczegółów. Początek prac zaplanowany jest po sezonie wakacyjnym, początkiem września – mówi Gabriela Staszkiewicz.

Remont ul. Głębokiej obejmie m.in. wymianę nawierzchni jezdni i chodników, usunięcie barier architektonicznych, a także zmianę organizacji ruchu uwzględniającą pierwszeństwo ruchu pieszych. Na prace związane z rewitalizacją ul. Głębokiej przeznaczono około 5 mln złotych. Prace zakończone mają być przed początkiem sezonu letniego w 2021 r.

Remont ul. Głębokiej jest elementem projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”, który realizowany będzie w ramach współpracy transgranicznej z Czeskim Cieszynem, a którego głównym celem jest stworzenie nowego produktu turystycznego znacząco podnoszącego atrakcyjność „połączonego” miasta nad Olzą. Docelowo przebudowa obejmie, poza ul. Głęboką, także ul. Zamkową, Rynek oraz budynek dawnej strażnicy granicznej przy Moście Przyjaźni, zaś po stronie czeskiej przebudowę ul. Nádražní (Kolejowej).

mat/pras
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter