Powiat Cieszyński przystąpił do projektu o charakterze partnerskim pn.” ŚLĄSKIE POMAGA” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020.

Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym na skutek rozprzestrzeniania się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2, m.in. osób przebywających w instytucjach zapewniających całodobową opiekę osobom starszym i niepełnosprawnym.

W ramach projektu wsparcie finansowe na dofinansowanie zadań określonych w projekcie tj. doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług w środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 (zakup maseczek, gogli, środków opatrunkowych, zakup i przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa) oraz doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 (śluzy do placówki, termometry, zakup sprzętu jednorazowego do izolatek, zakup i przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa) otrzymały trzy Powiatowe Domy Pomocy Społecznej na łączną kwotę 167.000 zł.

Termin wydatkowania środków na realizację projektu jest ustalony na okres od dnia 01.02.2020r. do 18.12.2020r.

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter