„(...) Utwór ten jest obrazem dramatu, jaki codziennie i na całym świecie, w milionach replik, rozgrywa się między Bogiem i ludźmi. Bóg nieustannie przychodzi do ludzi. Odtrącony powraca wielokrotnie. Ludzie, którzy przyjmują go w prostocie i bezinteresownej miłości, są przezeń obdarowani hojną opływającą miarą. Natomiast biada tym, którzy pragną widzieć Boga dla spodziewanych korzyści” (Zofia Kossak)

Premiera „Gościa Oczekiwanego” odbyła się w 1987 roku w świetlicy szpitalnej przy klasztorze sióstr Elżbietanek. W 1994 r. po raz pierwszy sztuka ta została wystawiona w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Od początku reżyserem sztuki jest s. Jadwiga Wyrozumska – elżbietanka. Zobacz film: 
film autor: M. Jaszurowski
foto: K.Telma

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter