Pochodzący z diecezji tarnowskiej kl. Tomasz Szymaszek CRL otrzymał 19 listopada 2020 r. z rąk biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla święcenia diakonatu. Uroczystość odbyła się we wspólnocie zakonnej kanoników regularnych laterańskich w bazylice Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu.

W homilii biskup zachęcił do rozważania podstawowego wyznania kerygmatu: „Uwierz, że Jezus jest Panem i Zbawicielem”. „Możemy też powiedzieć inaczej: przestań płakać, zwyciężył Lew z pokolenia Judy” – dodał biskup, odwołując się do Apokalipsy i zaproponował odszukanie uzasadnienia biblijnego, odzwierciedlonego też w historii zbawienia, przekonania o zwycięstwie „Lwa z pokolenia Judy”. Kaznodzieja sięgnął w tym celu m.in. do zapowiedzi zwycięstwa Judy z Księgi Rodzaju, historii Dawida i wreszcie ukazał znaczenie triumfu Chrystusa nad śmiercią.

„Każdy akt wiary w Pana i Zbawiciela, każde pojednanie z Bogiem przez pokutę i nawrócenie, każda śmierć zmierzająca do zmartwychwstania do życia wiecznego – to kolejne zwycięstwa Jezusa powiększające obszar Jego panowania” – podkreślił i zapowiedział, że ostateczny rezultat będzie widoczny, gdy Pan powróci w chwale i strąci przeciwnika, zniszczy ostatecznie grzech, usunie cierpienie i śmierć.

Kleryk Tomasz Szymaszek złożył w sierpniu tego roku śluby wieczyste.

Kanonicy regularni laterańscy to najstarszy zakon klerycki, którego początki sięgają IV w. W XI w. otrzymał regułę św. Augustyna. Dał Kościołowi 12 papieży i około 100 świętych i błogosławionych.

Do Polski zakon przybył na przełomie XI/XII w. Kanonikami byli m.in. św. Stanisław Kazimierczyk i sługa Boży Michał Giedroyć. Obecnie zakon liczy około 300 członków na całym świecie.

/Diecezja Bielsko-Żywiecka/
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter