Cieszyn przystąpił do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, jego celem będzie wypracowanie rozwiązań poprawiających funkcjonowanie i jakość życia jego mieszkańców w różnych obszarach. W tym celu we wtorek (28.XI) w sali widowiskowej COK "Dom Narodowy" odbyło się spotkanie otwierające prace nad przygotowywanymi w porozumieniu z mieszkańcami zmianami. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz miasta, powiatu, organizacji społecznych, lokalnie działających przedsiębiorców oraz wielu mieszkańców miasta, którym leży na sercu wzrost i rozwój naszego nadgranicznego grodu. Rewitalizacja będzie procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne, które nie rzadko przyczyniają się do zwiększenia aktywności lokalnej społeczności, powstawania nowych miejsc pracy czy tworzenia miejskiej przestrzeni służącej mieszkańcom.

"Naszym celem jest ożywienie tego, co czasami nie funkcjonuje w takim rozkwicie w jakim by mogło funkcjonować. Naszym celem jest wyeliminowanie problemów z jakimi boryka się miasto i poprawienie jakości funkcjonowania w różnych obszarach, zarówno w życiu społecznym, gospodarczym jak i poprawienie infrastruktury miasta. To są czynniki, które wzajemnie wpływają na siebie. Myślę, że po tym spotkaniu i kolejnych warsztatach w 2017 roku będziemy mogli sformułować program rewitalizacji naszego miasta, który będzie kolejnym elementem poprawy jakości naszego życia" - mówił Ryszard Macura Burmistrz Cieszyna, otwierając spotkanie.Na zaproszenie władz miasta w spotkaniu uczestniczyli także specjaliści w dziedzinie działań rewitalizacyjnych, prowadzonych zarówno na rynku krajowym jak i europejskim, wśród nich Berry Kessel - developer oraz autor projektu rewitalizacji w Arnhem, prof. Krzysztof Skalski - krakowski specjalista z zakresu rewitalizacji, a także Aldo Vargas Tetmajer specjalista w zakresie rozwoju przestrzennego miast i rewitalizacji. Eksperci podzielili się zebranym w trakcie tworzenia projektu doświadczeniem, jak i wypunktowali ich zdaniem niedoskonałości, z jakimi przyjdzie się zmierzyć mieszkańcom. Opracowywany program będzie miał charakter partycypacyjny, w którym każda z grup społecznych może uczestniczyć, dlatego istotnym elementem tworzenia GPR jest aktywna współpraca w tym zakresie wszystkich mieszkańców miasta. Kolejnym krokiem będą cztery spotkania warsztatowe, najbliższe z nich zaplanowano na 12 grudnia.

foto i tekst Krzysztof Telma
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter