Pod takim hasłem przewodnim odbyły się w dniach 22, 23, 24 lutego br. w bielskiej katedrze rekolekcje wielkopostne Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej.

Nauki rekolekcyjne głosił ks. Marek Studenski -  wikariusz generalny diecezji bielsko – żywieckiej, a w rekolekcjach wielkopostnych uczestniczył również ks. Krzysztof Strzelczyk- kapelan bielskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.

Bardzo trudno w kilkudziesięciu zdaniach przekazać, streścić trzydniowe rekolekcje. Pragnę przekazać jedynie sentencję rekolekcji, a były nim słowa ks. Marka o  Kościele, Modlitwie i Wierze. Na temat sytuacji w Kościele w okresie pandemicznym przywołał słowa ks. kardynała Jeana Claude Hollericha: „Jedną z konsekwencji pandemicznych obostrzeń jest osłabienie chrześcijaństwa w Europie. Wielu z tych, którzy w ostatnich miesiącach przestali chodzić do kościoła, już do nie go nie powróci – uważa kard. Jean-Claude Hollerich, przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE w wywiadzie dla dziennika L’Osservatore Romano. Jego zdaniem pandemia przyśpieszyła proces dechrystianizacji Europy o 10 lat. Przewiduje on, że zmniejszy się również liczba pierwszych Komunii i dzieci na katechizacji. Przyznaje, że mówi to bez żalu, bo jego zdaniem proces ten i tak by się dokonał. A ponadto, ci którzy przestali chodzić do kościoła byli jego zdaniem jedynie katolikami kulturowymi”..

Kardynał Jean-Claude Hollerich podkreśla, że dla Europy nadszedł czas ewangelizacji. Zastrzega jednak, że trzeba to robić najpierw czynami, wspieraniem, a dopiero potem słowami. Czym jest modlitwa? -  jest rozmową z Bogiem osobowym, zwróceniem się do niego w prośbie, dziękczynieniu czy uwielbieniu. My chrześcijanie uczymy się modlitwy od proroków, świętych, a przede wszystkim od Jezusa, który według Ewangelii za życia wiele razy zwracał się do Boga i przekazywał słowa modlitwy swoim uczniom. Modlitwa jest rozmową duchową, w której większość z nas zwraca się również  do świętych o wstawiennictwo u Boga.

Czym jest wiara? -   w swojej wierze w Boga człowiek powinien dążyć, by Bóg uczynił go doskonałym, podporządkować się Mu i być całkowicie Mu posłusznym. Jeśli potrafisz być posłusznym Bogu, nie narzekając, będąc świadomym Jego pragnień, osiągnąć postawę Piotra i posiąść sposób życia Piotra, o którym mówi Bóg, wtedy osiągniesz sukces w wierze w Boga i będzie to oznaczało, że On cię pozyskał.

Na zakończenie cytuję słowa papieża seniora Benedykta XVI: „Chcemy więc prosić Pana, by także w naszych czasach na nowo w ten sposób budził Kościół; abyśmy mieli odwagę wiary; abyśmy nie budowali naszego Kościoła, tylko przyjęli w darze Jego Kościół, abyśmy odważyli się ofiarować Panu Eucharystycznemu naszą pokorę, cierpliwość i czas."

Tekst i foto: Marian Szpak

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter