W najbliższą niedzielę Kościół Katolicki obchodzić będzie Święto Miłosierdzia Bożego. Uroczystość liturgiczna ku czci Miłosierdzia Bożego przypada w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. W tym czasie przystępując do Sakramentu Pokuty i przyjmując Ciało Chrystusa uwalniamy się od wszelkich kar pośmiertnych. To także dzień w którym rozpoczyna się 77 Tydzień Miłosierdzia Miłosierdzia Bożego, który jest okazją do wsparcia polskich rodzin przez wspólnoty parafialne.

Święto obchodzone w II Niedzielę Wielkanocną i związane jest z mistycznymi objawieniami siostry Faustyny Kowalskiej, w których Jezus prosił o jego ustanowienie. Chrystus daje nam również obietnicę dostąpienia łask doczesnych i wiecznych.

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). 

Święto pojawia się najpierw w kalendarzu liturgicznym archidiecezji krakowskiej, które zatwierdził kard. Franciszek Macharski. W 1995 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił to święto dla wszystkich diecezji w kraju, a następnie w dniu kanonizacji Siostry Faustyny, które odbyło się 30 kwietnia 2000 roku ogłosił Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.  

Tekst Krzysztof Telma

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter