Dyrekcja Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie serdecznie zaprasza uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w konkursie języków obcych „Jestem Poliglotą - II edycja". Konkurs jest adresowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. Obejmuje zakres wiedzy i umiejętności z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego zgodny z podstawą programową nauczania języków obcych w danej sekcji językowej.

Główne cele konkursu to promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych oraz stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia tychże umiejętności we współzawodnictwie z uczniami innych szkół. Konkurs jest współfinansowany ze środków publicznych Gminy Cieszyn oraz Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra w Cieszynie — organu prowadzącego.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie.

ZGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIE
REGULAMIN
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter