Straż Miejska w Cieszynie rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku. Jej założycielem był ówczesny burmistrz miasta Cieszyna dr Jan Olbrycht, który 25 kwietnia 1991 roku wydał zarządzenie nr 2, w sprawie utworzenia z dniem 15 maja 1991 roku Straży Miejskiej w Cieszynie.

Na początku Straż Miejska funkcjonowała na zasadach właściwych dla wydziału Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Strażnicy pracowali od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00, a ich podstawowym zadaniem, zgodnie z przepisami, było wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych na terenie miasta.

Obecnie cieszyńska Straż Miejska pracuje 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Strażnicy każdego dnia realizują  szereg interwencji, a ich praca przyczynia się m.in. do poprawy jakości i życia mieszkańców w mieście. Strażnicy podczas wykonywania czynności służbowych regularnie współpracują z wieloma podmiotami m.in. z Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Miejskim Zarządem Dróg, Zakładem Gospodarki Komunalnej.

Obecnie w Straży Miejskiej w Cieszynie pracują 32 osoby. W tym 25 strażników, 4 operatorów, którzy obsługują monitoring miejski znajdujący się w pomieszczeniu dyżurnych, oraz 2 osoby w administracji, a także osoba koordynująca program NaprawmyTo.

- W związku z pandemią nie mamy możliwości tej rocznicy obchodzić w szczególny sposób, jednak nasze święto, które będziemy obchodzić w sierpniu będzie akcentowało okrągłą rocznicę powstania Straży Miejskiej w Cieszynie. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy na przestrzeni lat pracowali i pracują w cieszyńskiej Straży Miejskiej oraz tym, którzy wspierali nasze działania - mówi Jacek Bąk Komendant Straży Miejskiej w Cieszynie.

Straż Miejska w Cieszynie prowadzi swoją stronę internetową oraz fanpage na Facebooku, gdzie regularnie dodaje informacje dotyczące przeprowadzanych interwencji, a także ważne informacje z życia jednostki.

Z historią jednostki można zapoznać się tutaj: http://www.sm.cieszyn.pl/historia-strazy-miejskiej-w-cieszynie.html

P.Staroń
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter