Ta wiadomość z pewnością nie ucieszy kierowców parkujących samochody tuż obok górnej bramy cmentarnej przy Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie. Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie postawił w poniedziałek 7 czerwca słupki uniemożliwiające kierowcom skręt w prawo z ulicy Katowickiej na utwardzony teren obok kiosku ze zniczami. Wydana decyzja ma zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, a co najważniejsze być zgodna z obowiązującymi przepisami.

- Zgodnie z zapisami art. 26, ust. 3, pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) kierującemu pojazdem zabrania się jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych. Pojazdy samochodowe korzystające z tego zjazdu stwarzają bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia pieszych. Istnieje zatem konieczność pilnego wykonania fizycznej blokady uniemożliwiającej kierowcom łamanie tego przepisu - czytamy w zamieszczonym uzasadnieniu.

W 2019 roku miasto przejęło teren od prywatnego właściciela, który blokował wcześniej wjazd na swój teren. Ta decyzja napawała optymizmem, iż niebawem skończy się problem z parkowaniem w tym miejscu pojazdów i powstanie tu parking z prawdziwego zdarzenia. Póki co, osoby odwiedzające groby bliskich mogą pozostawić samochód obok bramy od strony północnej cmentarza, skręcając z ul. Katowickiej w prawo powyżej skrzyżowania z ul. Motelową.

Tekst i foto Krzysztof Telma

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter