W salwatoriańskiej parafii pw. NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej odbyła się uroczystość bierzmowania. Szafarzem ceremonii był ks. Bp Roman Pindel – ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Kandydaci do bierzmowania to uczniowie klas ósmych i pierwszych ponadpodstawowych. Dla nich były organizowane w kościele spotkania formacyjne, przygotowujące ich do przyjęcia świętego sakramentu.

Dnia 5 czerwca br., podczas uroczystej, koncelebrowanej Eucharystii 57 kandydatów przyjęło święty sakrament. Ceremonię rozpoczął ks. Piotr Góra – sekretarz  ordynariusza diecezji, witając kandydatów, świadków, rodziców i zaproszonych gości. Przypomniał również zebranym co to jest sakrament bierzmowania stwierdzając: „Sakrament bierzmowania jest sakramentem umocnienia na drodze do dojrzałości chrześcijańskiej. Jest sakramentem umocnienia na czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. To Duch Św. będzie wam pomagał w podejmowaniu ważnych decyzji, aby wypełnić plan Boży. Prośmy o dary Ducha Świętego, aby udzielił zgromadzonej tu młodzieży darów mądrości, rozumu, rady, męstwa, pobożności, umiejętności i bojaźni Bożej, które będą pomocą w życiu chrześcijańskim. Módlmy się również w czasie tej Eucharystii, aby  wszystkim zgromadzonym tu dorosłym Duch Święty odnowił łaskę sakramentu bierzmowania”.

Serdeczne słowa powitania skierowali do ks. Bpa Romana  państwo Jolanta i Mirosław Wojniewscy w  imieniu zgromadzonych kandydatów, ich rodziców, świadków, wychowawców oraz kapłanów i jako przedstawiciele rodziców zgromadzonej tu młodzieży, poprosili o udzielenie jej sakramentu bierzmowania. Zapewnili, że wspierani przez kapłanów i wychowawców starali się jak najlepiej przygotować młodzież do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej i obiecali, że będą stale wspierać swoje dzieci na tej drodze.
Z prośbą o udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii NMP Królowej Polski zwrócił się do JE Bpa Romana  proboszcz  ks. Michał Pastuszka SDS, zapewniając równocześnie, że kandydaci zostali dobrze przygotowani do bierzmowania uczestnicząc przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Odpowiadając na pytanie celebransa jakich łask oczekują od Boga w sakramencie bierzmowania, kandydaci odpowiedzieli: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”.
W wygłoszonej homilii ks. Bp Roman wyjaśnił sposób udzielania  sakramentu bierzmowania. Wskazał na jego dwa główne elementy jakimi są znak i słowo.  „Znakiem jest nakreślenie olejem krzyża na czole za pomocą kciuka, ze słowami: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. W dalszej części homilista skoncentrował się na wyjaśnianiu: „Czego należy spodziewać się od Ducha Świętego, który w Was jest i który będzie działał zwłaszcza po przyjęciu  tego sakramentu?

Zacznijmy od tego, jak św. Paweł pisze w liście do Koryntian, że bez pomocy Ducha Świętego, człowiek nie może wyznać, że Jezus jest jego Panem. To wyznanie jest bardzo ważne, bo każdy kto mówi: Jezus jest Panem i Zbawicielem oraz przyjął Chrzest, może zostać oczyszczony z każdego grzechu. Niewiele trzeba, aby dorosły człowiek, gdziekolwiek jest na świecie, przyjmując Chrzest, był wolnym od grzechu, stał się dzieckiem Bożym. Bez pomocy Ducha Świętego nie można tego uzyskać”.

Kolejnym efektem działania Ducha Świętego jest jak najbliższa relacja człowieka z Bogiem - kontynuował hierarcha - „Duch Św. nas ośmiela do tego, żebyśmy mówili do Boga Ojcze, Tatusiu, a  św. Paweł używa z języka aramejskiego  zdrobnienia ABBA. Człowiek, który ma Ducha Św., który przeżywa to co Duch św. z nim czyni, ma odwagę mówić do Boga w sposób bliski z otuchą, nadzieją,  wielkim zaufaniem. […] Kiedy jesteśmy w niebezpieczeństwie, w trudnej sytuacji, nie wiemy co czynić, odwołując się do Ducha Św. mamy w sercu  przekonanie, pewną łatwość,  zwracania się do Boga, ponieważ Bóg panuje nad całym światem, a my jesteśmy jego dziećmi”.

Trzecią kwestią poruszoną przez ks. Bpa była sprawa uznania grzechu i żalu za niego. To Duch Św. ma nam pomóc w uznaniu grzechu jako zła i wywołaniu prawdziwego żalu. „To Duch Św. sprawia, że żałujemy, gdy Bóg został zraniony.  Chciał  dobrze,  a myśmy zawiedli.  Potrzebny jest wtedy taki żal, który sprawi, że Bóg wyciągnie do nas ręce”. Duch Św. nam w tym pomoże.

Powołując się na IV rozdział Dziejów Apostolskich ks. Bp wskazał na kolejny aspekt działania Ducha Św. w dawaniu odwagi do wyznawania wiary. Jak wyjaśnił - „Tę odwagę uzyskujemy  dzięki modlitwie do Ducha Św. tak, jak to  czynili pierwsi apostołowie, którym za głoszenie wiary groziło więzienie, a nawet śmierć.Konieczna jest modlitwa, aby usłyszeć w swoim sercu jak wyznawać naszą wiarę z odwagą, aby też dla innych być przekonującym i umieć oprzeć się różnym prześladowcom. I tę odwagę daje Duch Św.”

Jeszcze jeden niezwykle ważny element podniósł w homilii kaznodzieja stwierdzając: „Duch Św. budzi w nas także miłość do ludzi. Św. Paweł napisał: miłość Boża rozlana jest przez Ducha Św. w naszych sercach. Rozlana, to znaczy jest jej dużo, tak jakby w naczyniu się coś przelewało. Nieraz jesteśmy zdumieni, że ktoś podejmuje coś, co go bardzo wiele kosztuje, nie ma za co, nie ma powodu, aby to okazywać. To miłość Boża rozlana  przez Ducha Św. go inspiruje.

Wreszcie Duch Św. jest bardzo potrzebny w tym czasie, który przeżywacie, kiedy  trzeba  podejmować ważne decyzje życiowe. Duch Św. da wam  odwagę, że będziecie mogli powiedzieć: sam jestem słaby, ale ufam, że Bóg mnie będzie wspierał  w tym czego się podejmuję.”

Kończąc homilię ks. Bp jeszcze raz wskazał na stałą obecność Ducha Św.  w naszym życiu. Wspomniał o potrzebie przypominania sobie o tym, że „przecież mam Ducha Św., którego mogę przyzywać, prosić, modlić się do niego i wtedy pokonam to co jest przeszkodą, zwyciężę, zrobię to, co do mnie należy. Pamiętajcie o tym- zaapelował pod koniec- że Duch Św. to wielka  łaska, wielki  dar”!

Po wysłuchaniu homilii kandydaci do bierzmowania odnowili przyrzeczenia chrzcielne, po których ks. Bp modlił się do Boga o zesłanie Ducha Św. Pocieszyciela i aby oczekującym bierzmowania dał  ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnił ich duchem bojaźni Bożej. Następnym ważnym momentem bierzmowania było namaszczenie kandydatów olejem i postawienie znaku krzyża na ich czole przez ks. Bp, który wypowiadał słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Św”. Kandydatom towarzyszyli ich świadkowie  trzymając swoją  prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego.

W końcowej części liturgii nastąpiło poświęcenie pamiątek  bierzmowania. Ks. bp pobłogosławił i poświęcił pamiątkowe krzyże, aby – jak wyjaśnił ks. Przemysław Marszałek – wikary parafii czuwający nad przebiegiem uroczystości bierzmowania, zostały one powieszone w mieszkaniach, w widocznych miejscach. Będą przypomnieniem dzisiejszej ważnej chwili i nieustannym wezwaniem do realizowania wszystkich zobowiązań złożonych dzisiaj Jezusowi Chrystusowi.

W imieniu bierzmowanej młodzieży Patrycja i Jakub – uczestnicy ceremonii, podziękowali ks. Biskupowi za udzielenie sakramentu bierzmowania i wygłoszone słowo Boże. Podziękowali również ks. Proboszczowi i wszystkim kapłanom za przygotowanie do tej uroczystości. Wyznali, że otrzymany dar Ducha Św. pomoże im w umacnianiu wiary tak, aby byli przykładnymi chrześcijanami i będzie ich przybliżał do Boga.
Kończąc uroczystość  hierarcha udzielił zebranym specjalnego błogosławieństwa.

Więcej zdjęć można zobaczyć TUTAJ

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy


 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter