Trwa wakacyjna  9 edycja   Ewangelizacji w Beskidach. Organizatorem spotkań  jest Fundacja Rodzina w Służbie Człowieka (RSC) działająca przy franciszkańskim zakonie w Rychwałdzie, która w kolejne soboty lipca i sierpnia zaprasza pielgrzymów i turystów na wspólną modlitwę na wybranych szczytach.

Drugie tegoroczne spotkanie odbyło się w sobotę 10 lipca br. na szczycie Jałowca (1111 m. npm) w Beskidzie Śląskim. Towarzyszyło mu hasło: „Bohater drugiego planu – św. Józef – małżonek”. Wędrowcy dochodzili tu różnymi szlakami. Wejście na szczyt jest strome, wymagało wielkiego wysiłku i trudu, ale dla spragnionych wspólnej modlitwy w górach, nie było to przeszkodą. Docierali tu całymi rodzinami, młodzi oraz w podeszłym wieku, z różnych miejscowości i rejonów kraju. Wielu, dzieląc radość ze zdobycia szczytu, witało się serdecznie – znając się już z poprzednich górskich kontaktów w ramach EwB.

Spotkanie na Jałowcu przygotowała Wspólnota Formacyjno-Ewangelizacyjna „Damaszek” z parafii Chrystusa Króla w Żywcu Sporyszu.

Miejsce na Eucharystię wybrano przy krzyżu i głazie upamiętniającym pobyt na tej górze Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Kardynała Karola Wojtyły, co zostało odnotowane na okolicznościowej tabliczce przymocowanej do głazu.
Obok posadzono  dwa modrzewie i nazwano je Stefan i Karol.

Spotkanie, przy pięknej słonecznej pogodzie, tradycyjnie rozpoczęło się w samo południe, modlitwą Anioł Pański i Litanią do św. Józefa.Koncelebrowana Msza św. sprawowana była pod przewodnictwem o. Grzegorza Siwka OFMConv – proboszcza Sanktuarium MB Rychwałdzkiej, w koncelebrze z ks. Adamem Wendzlem – wikariuszem parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie  i ks. Adrianem Trzopkiem – wikariuszem parafii Opatrzności Bożej w Cieszynie Pastwiska.

Homilię o św. Józefie – małżonku, wygłosił ks. Adrian. Odwołując się do Listu apostolskiego „Patris corde”  papieża Franciszka o św. Józefie, określił m.in. jego cechy i przedstawił go:

- jako ojciec umiłowany, który uczynił ze swego  życia służbę i złożył całkowity dar z siebie, ze swego życia rodzinnej miłości,

- jako ojciec czuły – św. Józef widział jak Jezus wzrastał z dnia na dzień w mądrości, w łasce u Boga i u ludzi, uczył go chodzić, biorąc za rękę, był dla niego jak ojciec, który podnosi dziecko do policzka, pochyla się nad nim, aby je nakarmić,

- jako ojciec posłuszny – św. Józef nie oddalił Maryi dowiedziawszy się, że jest w stanie błogosławionym. Zrobił tak jak anioł polecił. Dzięki posłuszeństwu przezwyciężył swój dramat i ocalił Maryję,

- jako ojciec przyjmujący – św. Józef akceptował, to co otrzymał, potrafił znosić trudne doświadczenia,

- jako ojciec z twórczą odwagą – św. Józef miał odwagę znajdywać w sobie to, co nam czasami wydaje się niemożliwe,

- jako człowiek pracy – św. Józef  był cieślą, który uczciwie pracował, aby zapewnić utrzymanie swojej rodzinie, współpracując z Bogiem w tworzeniu otaczającego nas świata,

- jako ojciec w cieniu – nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. A staje się nim, gdy odpowiedzialnie podejmuje troskę o dziecko. Tak było z św. Józefem. Potrafił usuwać siebie w cień, a umieścić w centrum swojego życia Maryję i Jezusa.

Kończąc kazanie ks. Adrian zaprosił obecnych do modlitwy:

„Do Ciebie Św. Józefie
uciekamy się w naszej niedoli
wezwawszy pomocy Twej Najświętszej
Oblubienicy z ufnością również błagamy
o Twoją opiekę (…) ”

Modlitwę każdy uczestnik spotkania otrzymał wraz z obrazkiem św. Józefa jako ojca.

Tak jak na poprzednich spotkaniach ewangelizacyjnych tak i to zakończyło się modlitwą o błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców czterech stron świata. Można było również przyjąć namaszczenie rychwałdzkim „olejkiem radości” i zaproszenie do przekazania błogosławieństwa swoim bliskim, którzy tu przyjść nie mogli.
Kolejnym zadaniem do pisemnego wykonania przez uczestników EwB była odpowiedź na pytanie: „Czego twoim zdaniem od św. Józefa – oblubieńca NMP  - mogą nauczyć się mężowie?”
Dla tych, którzy zdobędą wszystkie szczyty i wykonają osobiście wszystkie zadania zgłoszone przez Fundację RSC przygotowane są nagrody.

Uczestnicy spotkania na Jałowcu wyrażali wielką radość z możliwości udziału we wspólnej modlitwie na szczycie. A wśród nich była pani Teresa Sikorska z Lalik  matka  8 dzieci. Na górę weszła z czwórką pociech: Zosią, Faustyną, Tereską i Krzysztofem. W rozmowie podkreślała, że te spotkania ewangelizacyjne są dla niej  i jej dzieci bardzo ważne. - Zbliżają nas do Boga.  W tak pięknym miejscu , o wyjątkowo uroczym krajobrazie, spotykają się  wspaniali ludzie, którzy modlą się, cieszą się sobą, słuchają słowa Bożego, przeżywają wspólnie Eucharystię, mogą skorzystać ze spowiedzi - to dobry przykład wychowawczy dla moich dzieci -  zaznaczyła i dodała – słowa podziękowania należą się organizatorom. Chwała im za to. Wybieramy się na kolejny szczyt w sobotę na Pilsko. 

Informacje o następnych spotkaniach można uzyskać TUTAJ

Więcej zdjęć z Jałowca można zobaczyć TUTAJ

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy


Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter