14 lipca ogłoszono wyniki konkursu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury”, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Ponad 26 milionów złotych trafi do 200 domów, centrów i ośrodków kultury. Granty zostaną przeznaczone na kompleksowe szkolenia oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online.

Wśród dofinansowanych instytucji znalazł się Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, który otrzyma 92.300 zł na realizację projektu „Dostępni. COK w sieci kultury”.

- Projekt jest pokłosiem zmian w Cieszyńskim Ośrodku Kultury zapoczątkowanych udziałem w programie Narodowego Centrum Kultury "Zaproś nas do siebie 2019". Jego bezpośrednim celem jest przygotowanie pracowników Cieszyńskiego Ośrodka Kultury "Dom Narodowy" do kolejnych etapów przeniesienia działalności kulturalnej do sieci i udostępnienia oferty edukacyjnej i animacyjnej w Internecie. Związana z tym jest konieczność doposażenia instytucji w sprzęt niezbędny do przygotowywania i realizacji transmisji on-line organizowanych wydarzeń, do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w sposób cyfrowy. Dzięki otrzymanej dotacji wymieniony zostanie również zużyty sprzęt komputerowy pracowników merytorycznych - mówi Adam Cieślar, dyrektor Domu Narodowego.

Za pozyskany grant COK zakupi sprzęt, wśród którego znajdą się m.in.: kamery, sprzęt oświetleniowy, system nagłośnienia, oprogramowanie i komputery. Warto dodać, że do konkursu złożono aż 1221 wniosków, z czego 1006 przeszło pozytywnie ocenę formalną a ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców z najlepszymi projektami, w tym projekt cieszyńskiego ośrodka. Otrzymają oni łączne dofinansowanie w kwocie 26 430 500 złotych.

(COK)
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter