W związku z niedawnym rozpoczęciem roku szkolnego cieszyński oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego ma przyjemność poinformować o dwóch inicjatywach, które mogą przysłużyć się nauczycielom historii i edukacji regionalnej, ale także wszystkim innym osobom zainteresowanym lokalną przeszłością.

Na odświeżonej stronie internetowej stowarzyszenia (www.pth.cieszyn.pl), w zakładce „Projekty” oraz w panelu bocznym po lewej stronie, udostępniona została bibliografia Historia Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego online. Jest to zbiór opisów bibliograficznych 800 rzetelnych i wiarygodnych publikacji na temat dziejów miasta i regionu, podzielonych wg klucza chronologiczno-przedmiotowego na 31 działów. Kryterium doboru tekstów była – prócz ich wartości merytorycznej – także dostępność. Co warte podkreślenia, niemalże połowa pozycji posiada odnośniki do pełnotekstowych wersji cyfrowych dostępnych w internecie (w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, portalu Academia.edu i in.), więc można zapoznać się z nimi z dowolnego komputera bądź urządzenia mobilnego z dostępem do sieci. Wszystkie niedostępne wirtualnie są do wglądu na miejscu w Cieszynie, chociażby w Książnicy Cieszyńskiej. Zdecydowaną większość zbioru stanowią publikacje polskojęzyczne. Autorami bibliografii są Michael Morys-Twarowski oraz Wojciech Święs. Zbiór powstał w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez Miasto Cieszyn.

Najnowsza publikacja Oddziału nosi tytuł Cieszyńskie drogi do Niepodległej i została pomyślana jako niespełna 50-stronicowy skrypt portretujący wydarzenia i procesy z okresu od Wiosny Ludów do podziału regionu w 1920 r. Książeczka jest dostępna za darmo w kasie Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz punktach informacji turystycznej pod ratuszem i na Wzgórzu Zamkowym. Do dystrybucji w taki sposób trafiła jednak mniejsza część nakładu. Prócz tego, broszura zawita do bibliotek szkół w regionie (także na Zaolziu). W wersji cyfrowej można ją pobrać ze strony internetowej Towarzystwa (także zakładka „Projekty” oraz panel boczny). Pewną ciekawostkę może stanowić fakt, że wersja cyfrowa zawiera koloryzowane fotografie (tradycyjna wersja papierowa jest czarno-biała). W związku z tym zainteresowani mogą zobaczyć w kolorze Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego, miejscowych podhalańczyków czy czołowych polskich działaczy narodowych. Autorami utrzymanych w przystępnej stylistyce tekstów zawartych w broszurze są Wojciech Grajewski, Stefan Król i Michael Morys-Twarowski. Publikacja jest elementem znacznie większego projektu „Generacja Pamięci. Cieszyńskie drogi do Niepodległej” realizowanego wraz z Fundacją Volens, a dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” MKiDN, którego pomysłodawcą i koordynatorem był prezes Oddziału Wojciech Grajewski.

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter