Pod hasłem „Nie lękajcie się”  w dniu 10 października br. odbył się XXI Dzień Papieski w naszej diecezji. Uroczystości odbyły się w bielskiej katedrze pod przewodnictwem ks. biskupa Piotra Gregera. Wraz z ks. biskupem Piotrem przy ołtarzu modlili się ks. Antoni Młoczek – proboszcz katedry oraz ks. Wiesław Płonka, koordynator diecezjalny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Wygłoszonej homilii ks. biskup Piotr nawiązując do czytanej niedzielnej Ewangelii ( Mk 10, 17 – 30) o bogatym młodzieńcu, zwrócił uwagę, że Pan Jezus przestrzega przed niebezpieczeństwem bogactwa, ale nie żąda, „abyśmy byli żebrakami czy ludźmi bezdomnymi”.

„Zło nie tkwi w posiadanym bogactwie, ale w sercu człowieka. Gromadzone bogactwa nie są przekleństwem, ale chciwość, drapieżna ręka i szalone, nieopanowane rozmiłowanie w tym, co człowiek posiada. Jeśli dla kogokolwiek dobra materialne są wszystkim, dla takiego człowieka Bóg jest nikim i właściwie niczego wartościowego nie posiada”. Zdaniem ks.biskupa Piotra, Pan Jezus wzywa człowieka do zdecydowanej konfrontacji. Jednocześnie zwrócił uwagę, że „nikt z nas nie wie – tak jak człowiek z dzisiejszej Ewangelii – do czego zostaniemy wezwani w chwili osobistego z Nim spotkania”. „Niektórzy być może z lęku przed tym wezwaniem do czegoś więcej wybiorą tzw. święty spokój i ograniczą się tylko do sumiennego wypełnienia przykazań”.

Pytanie Jezusowego rozmówcy: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne (Mk 10, 17b), jest poważne; nie pyta o zadowolenie, nie ma tu mowy o szczęściu doczesnym, on pyta o istotę, o zbawienie, pytanie dotyczy osiągnięcia celu. Potraktujmy dziś to pytanie bardzo osobiście, adresowane bezpośrednio do każdego z nas. Niech ono będzie pytaniem otwartym, skłaniającym do zadumy i refleksji, pytaniem zapraszającym do osobistego spotkania z Jezusem na modlitwie. Niech to pytanie – w pozytywnym sensie – chociaż trochę nas niepokoi i motywuje do podjęcia każdego wysiłku”.

Ksiądz Wiesław Płonka poinformował, że aktualnie w diecezji bielsko- żywieckiej jest 75 stypendystów: Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (60 osób) oraz diecezjalnej Fundacji „Światło Nadziei” (ok. 15 osób). Pochodzą z wiosek i małych miejscowości. Osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Stypendia są dla nich pomocą w rozwijaniu talentów.

Od roku 2001 obchodzony jest w polskim Kościele rzymskokatolickim Dzień Papieski jako wyraz wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą rocznicę wyboru ks. kardynała  Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra. Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W trakcie Dnia Papieskiego zbierane są pieniądze na stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin.

Marian Szpak
Foto: R. Karp

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter