Uroczystą Eucharystię 17 października br. w bielskiej katedrze na rozpoczęcie na rozpoczęcie  synodu w Kościele bielsko – żywieckim sprawował ks. biskup ordynariusz Roman Pindel, a wraz z nim przy ołtarzu modlili się ks. Antoni Młoczek – proboszcz katedry oraz  ks. Antoni Klemens – proboszcz senior parafii św. Józefa  w Chorzowie.

Ks. biskup ordynariusz Roman Pindel..przeczytał swój list pasterski na rozpoczęcie drogi synodalnej. Wyraził w nim nadzieję, że owoce tego procesu przyniosą „wiele pociechy i nadziei w Kościele bielsko- żywieckim”. Ks. biskup Roman odwołał się w dokumencie do Dziejów Apostolskich i przypomniał, jak dwadzieścia lat po zesłaniu Ducha Świętego Apostołowie, Starsi i wielu nowych uczniów Jezusa poradziło sobie z pierwszym wielkim sporem w historii Kościoła.

Uroczystość poprzedziła procesja wejścia, która miała przypomnieć, że wszyscy razem znajdują się na drodze i uczestniczą w pielgrzymce wiary. W  uroczystej procesji byli przedstawiciele różnych stanów w Kościele. Byli  przedstawiciele rodzin, dzieci – przeżywające  rocznicę swojej I komunii świętej, siostry zakonne, księża, diakon, biskup. Jednoczy nas Bóg. Nie chodzi o to, abyśmy wszyscy byli tacy sami, ale byśmy razem szli naprzód, dzieląc wspólną drogę i obejmując naszą różnorodność.

W naszej diecezji bielsko- żywieckiej zaplanowano w ramach drogi synodalnej spotkania, rozmowy i konsultacje w obrębie grup i wspólnot działających w parafiach. 14 listopada br. rozpocznie się etap parafialny. Zebrane przez koordynatorów diecezjalnych wnioski zostaną przesłane do bura synodu na szczeblu ogólnopolskim.

Uroczystą Eucharystię  zakończyło odśpiewanie hymnu „Abba Ojcze”, a ks. biskup Roman pobłogosławił indywidualnie dzieci i rodziny.

Tekst i foto: Marian Szpak
 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter