Z radością informujemy, że uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna Laur "Srebrnej Cieszynianki 2021" został przyznany pani Marii Liwczak – osobie zasłużonej w wielu obszarach działalności: społecznym, regionalnym, kulturalnym. Laureatka, poprzez wieloletnią pracę z dziećmi i młodzieżą oraz działalność samorządową, od wielu lat przekazuje uniwersalne wartości kolejnym pokoleniom.

Maria Liwczak urodziła się w Birczy koło Przemyśla. Jest absolwentką Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskała również kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania w oświacie w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Bielsku-Białej. Od roku 1980 mieszka i pracuje w Cieszynie. Jest mężatką, matką dwojga dorosłych dzieci i babcią czworga wnucząt. Po zamieszkaniu w Cieszynie podjęła pracę w Szkole Podstawowej nr 1 (1983-1990), a następnie od 1990 r. w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym, gdzie po kilku latach objęła stanowisko dyrektora placówki (1999-2004). Obecnie pracuje w Stowarzyszeniu Dziedzictwa św. Jana Sarkandra w Cieszynie na stanowisku wiceprezesa Stowarzyszenia i związana jest z katolickimi placówkami oświatowymi. Od 1997 roku jest prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii pw. Św. Elżbiety w Cieszynie, nastawionego na w pełni charytatywną działalność na rzecz dzieci i młodzieży. W latach 2006-2014 zasiadała jako radna w Radzie Miejskiej Cieszyna, pracując w V kadencji w Komisjach Oświaty, Kultury i Sportu oraz w Komisji Rewizyjnej, a w VI kadencji jako przewodnicząca Komisji Rozwoju i Finansów. Laureatka jest członkinią Zespołu Teatralnego przy parafii Św. Elżbiety w Cieszynie. Występuje w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie w spektaklach organizowanych przez Zespół, a w szczególności w Jasełkach Tradycyjnych, granych ok. 14 razy w roku i Męce Pańskiej, granej ok. 6 razy w roku. Maria Liwczak, poza niewątpliwymi sukcesami w pracy zawodowej, zwłaszcza w okresie sprawowania funkcji dyrektorki Technikum Mechaniczno-Elektrycznego oraz w pracy samorządowej w V i VI kadencji Rady Miejskiej Cieszyna, jest przede wszystkim wielką społeczniczką, poświęcającą się pracy charytatywnej, szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży. Zapał, zdolności organizacyjne, charyzma oraz pełne poświęcenie się pracy społecznej przyniosły widoczne rezultaty w prowadzeniu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Przyciągnęła ona grono oddanych osób, które – pod jej kierownictwem – już 25 lat pracują z poświęceniem, nie bacząc na urlopy i inne ważne sprawy osobiste. Tej pracy oddała całe swoje życie, siły, talenty, pasje, miłość i troskę dla potrzebujących dzieci i młodzieży. Organizacja 24 kolonii – od napisania i złożenia wniosków, organizacji zespołu wychowawców, miejsca, atrakcji, aż po pozyskanie funduszy i ich rozliczenie – to tylko część zadań, które laureatka postawiła sobie do wykonania. Coroczne Akcje Zimowe, w formie bardzo urozmaiconych półkolonii, to również zasługa pani Marii Liwczak. Laureatka załatwia wszystko – kontakty, telefony, programy. Ponadto w czasie wakacji organizowane są wycieczki krajoznawcze po Ziemi Cieszyńskiej, a także wyjazdy do przygranicznych miejscowości w Czechach i na Słowacji. Za zaangażowanie na rzecz dzieci i młodzieży pani Maria Liwczak została uhonorowana medalem Akcji Katolickiej Pro Consecratione Mundi. Działalność laureatki na rzecz dzieci i młodzieży jest bardzo dokładnie przedstawiona w 4 obszernych kronikach znajdujących się w kancelarii parafii Św. Elżbiety w Cieszynie. Laur "Srebrnej Cieszynianki 2021" zostanie wręczony podczas Uroczystej 24. Sesji Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, która odbędzie się 11 listopada w Teatrze im. A. Mickiewicza.

źródło: Wiadomości Ratuszowe
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter