Wspólny, polsko-czeski projekt zatytułowany „Wesele po naszymu / Veselka po našymu” dobiegł końca. W czwartek, 18 listopada w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej nastąpiło podsumowanie poszczególnych działań, które obejmował interdyscyplinarny projekt finansowany w ramach mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński ze środków programu Intrreg V-A.

W ramach transgranicznego projektu „Wesele po naszymu / Veselka po našymu” ścisłą współpracę nawiązały ze sobą Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, Teatr Cieszyński w Czeskim Cieszynie oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie. Szeroko zakrojona współpraca pozwoliła na niezwykle ciekawą prezentację tradycji i zwyczajów weselnych charakterystycznych dla regionu Śląska Cieszyńskiego. Jednym z głównych, a przede wszystkim najbardziej widowiskowym elementem polsko-czeskiego projektu, było muzyczno-teatralne przedstawienie powstałe na podstawie dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz scenariusza "Wesela Cieszyńskiego" opracowanego przez patronkę ZPiT Ziemi Cieszyńskiej - Janinę Marcinkową.

Powstała także publikacja zatytułowana „Swojski zbiorek”, która promowana była podczas spotkania z autorką wierszy – Heleną Stoszek. Publikacja stanowi także pamiątkę z przedstawienia „Wesele po naszymu / Veselka po našymu”, które dwukrotnie zaprezentowane zostało mieszkańcom z obu stron Olzy (Park Sikory w Czeskim Cieszynie i na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie).

Podsumowująca konferencja była okazją do podziękowania osobom i organizacjom zaangażowanym w przygotowanie i realizację projektu, który od samego początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, turystów oraz przedstawicieli lokalnych i regionalnych mediów z obu stron granicy.

- To była wspaniała przygoda, która połączyła ze sobą organizacje, które dotychczas nie miały okazji spotkać się w działaniu. Tym bardziej cieszy, wspaniały i doceniany przez wiele osób, efekt wszystkich działań zrealizowanych w ramach naszego wspólnego projektu – powiedziała Cecylia Gasz-Płońska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu – partnera wiodącego w projekcie, podczas podsumowującej konferencji.

Projekt „Wesele po naszymu / Veselka po našymu” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

Informacja prasowaPodziel się artykułem:
FaceBook  Twitter