Pod hasłem „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”, przeżywamy tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W niedzielę podczas Nabożeństwa Ekumenicznego w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie wspólnie modlili się o zjednoczenie chrześcijan przedstawiciele kościoła katolickiego i ewangelicko-augsburskiego w Cieszynie. 

 - Dążenie do Jezusa to jest prawdziwy sens życia człowieka, ekumenizmu i sens istnienia kościoła. Przez wiele lat odwracaliśmy się od siebie. Tak naprawdę odwróciliśmy się od Jezusa. Dzięki działaniu Ducha Świętego w końcu dostrzegliśmy, że aby zobaczyć Jezusa w pełni musimy odwrócić się twarzą do siebie. Bo szukać Jezusa możemy tylko razem - podkreślał ks. Marcin Brzóska proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. 

- Dochodzenie do Jezusa zawsze oznacza szukanie i odnajdywanie go w Bożym Słowie. Kiedy jako chrześcijanie tracimy z oczu Boże Słowo jako fundament i źródło prawdy wtedy oddalamy się od siebie i oddalamy się od celu, którym jest Jezus Chrystus, kiedy zostawimy z boku nasze własne stereotypy, zaczniemy razem czytać Boże Słowo i rozmawiać ze sobą językiem ewangelii, wtedy okaże się jak blisko siebie jesteśmy - dodał duchowny.  

Z kolei ks. Jacek Gracz, proboszcz kościoła parafialnego zwrócił uwagę na obecność Pisma Świętego w naszych domach i jego znaczeniu w życiu. Przypomniał, że jest fundamentem wiary chrześcijanina i powinno nam towarzyszyć przez całe życie, bo tylko Słowo Boże wskaże nam właściwą drogę do Chrystusa. Przywołał tu słowa papieża Franciszka - Każde słowo przyjmuje się uszami, a Słowo Boże trzeba słuchać sercem. 

Podczas wspólnej uroczystości wystąpił chóry cieszyńskich parafii m.in. „Lutnia” oraz Wyższobramski Chór Kameralny. 

Foto i tekst Krzysztof Telma
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter