29 czerwca w budynku Katolickiego Liceum w Cieszynie odbyło się podsumowanie nauki języka polskiego dla mieszkańców przybywających do nas z Ukrainy. Były to zajęcia prowadzone od lutego w budynku szkoły, które początkowo skupiały nawet 80 uczniów. Zajęcia prowadziła Pani Krystyna z Ukrainy, mieszkająca w Cieszynie od kilku lat. Były one możliwe dzięki wsparciu parafii Szwajcarskiej. Co ważne zajęcia były bezpłatne, i ważnym ich elementem była integracja uczestników zajęć z nauczycielami i uczniami katolickich placówek w Cieszynie.


Od lipca szkoła proponuje dla dzieci z Ukrainy oraz dorosłych wakacyjne zajęcia.

 
- Na początku była to przede wszystkim integracja… oswojenie uczestników z polskimi realiami, więc to nie tylko nauka języka polskiego – podkreśla ksiądz Tomasz Sroka, dyrektor katolickich placówek, dodając – myślę, że ta nauka będzie kontynuowana… będzie systematyczna, ale podkreślą to – na początku była to ich wielka solidarność między sobą, ogromne wspólne wsparcie.
 
Zapisać na zajęcia mógł się każdy. Naukę rozpoczęło 80 uczestników, ukończyło ją około 50. Niektórzy powrócili na Ukrainę, ale na początku dostali tak potrzebne wsparcie… W trakcie pobytu pojawiło się na świecie dziecko. Uczestniczka kursu rozpoczęła zajęcia w ciąży.
 
Jak już wspominaliśmy wsparcie nauki języka polskiego do osób z Ukrainy „przyszło” ze Szwajcarii. – Zadzwonił do mnie kolega, ksiądz Mikołaj. Pytał, co u nas słychać… opowiedziałem mu o naszych planach nauki języka polskiego i tak rozeszła się wiadomość... I tak przyszło wsparcie - dodaje ksiądz Tomasz.
 
Kurs trwał 3,5 miesiąca. – Dziś wydajemy certyfikaty. Jestem szczęśliwa… że dotarliśmy do końca kursu, zdobywając nowe doświadczenia – mówi Pani Krystyna z Ukrainy, prowadząca zajęcia.
 
Na zakończenie kursu podziękowania na ręce uczestników złożył ksiądz Tomasz Sroka. – Dziękuję, że ubogaciliście nas sobą, że tę szkołę popołudniami i wieczorem wypełnialiście swoją obecnością… Po to jesteśmy jako ludzie, żeby w takim momencie być razem. Nie wyobrażam sobie, żeby ta szkoła inaczej się zachowała wobec tej sytuacji, jak właśnie otwierając się na Wasze przyjęcie…

W spotkaniu uczestniczyli również w-ce dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Melchiora Grodzieckiego Katarzyna Kawalerowicz oraz ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski, którzy na ręce uczestników złożyli gratulacje i podziękowali za piękny wspólnie spędzony czas.

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter