W tym roku rekordowa liczba uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie zdobyła międzynarodowy certyfikat DELF z języka francuskiego.

Od ponad 10 lat Liceum Katolickie przygotowuje uczniów do międzynarodowego egzaminu z języka francuskiego DELF (diplôme d’études de langue française) od poziomu A2 do B2. Ponadto szkoła zajmuje się wszelkimi formalnościami organizacyjnymi oraz finansuje transport.

Uczniowie, którzy zdają egzamin - uzyskują międzynarodowy certyfikat potwierdzający znajomość języka francuskiego. Posiadanie tego typu dokumentu pozwala im na udokumentowanie poziomu znajomości języka francuskiego podczas rekrutacji do pracy lub w trakcie starań o podjęcie studiów w kraju francuskojęzycznym.
 
Zajęcia przygotowujące do uzyskania certyfikatu DELF różnią się od typowej lekcji języka francuskiego, ze względu na charakter egzaminu. Przystępując do DELFa uczniowie muszą się wykazać przede wszystkim praktyczną znajomością języka francuskiego, a nie reguł gramatyki, wyjątków czy odmian czasowników.
 
W tym roku egzamin odbył się 28 maja 2022 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego w Pszczynie, gdzie swoich sił próbowało 146 uczniów z różnych szkół województwa śląskiego. Katolickie Liceum reprezentowało 10 uczniów: Kacper Bieniek, Anna Bojarska, Zofia Gołembiewska, Marta Kawik, Aleksandra Kruk, Weronika Kubica, Adam Szostek, Anna Targosz, Maria Żebrok oraz Justyna Wawrzacz. Wszyscy zdali uzyskując świetne wyniki.
 
Egzamin DELF to doskonały sposób, żeby zmotywować uczniów do nauki języka, to  możliwość samooceny oraz próby swoich sił, ale przede wszystkim to prawdziwa przygoda z językiem, na którą zapraszamy do Katolickiego Liceum w Cieszynie.
 
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter