Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych, wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach treningu, na terenie miasta Cieszyna, uruchomione zostaną syreny alarmowe. Emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczjący odwołanie alarmu. 

 UA: 

Повідомляємо, що 1 серпня 2022 року о годині 17.00 буде проводитися воєводське тренування з метою перевірки справності сирен тривоги, що використовуються в системі оповіщення населення про можливу або наявну загрозу, яке разом з тим забезпечить можливість ознаменувати 78-му річницю початку Варшавського повстання. У рамках тренування на території м. Цєшин будуть включені сирени тривоги. Буде поданий безперервний звук тривалістю три хвилини, який означає відбій тривоги.

www.cieszyn.pl

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter