2 sierpnia  Kościół Katolicki obchodzi uroczystość ku czci Matki Boskiej Anielskiej, to wyjątkowe święto, które daje wiernym szanse uzyskania w świątyniach franciszkańskich oraz parafialnych odpustu zupełnego Porcjunkuli. Uroczystość przypomina nam wydarzenie z XIII wieku, a w szczególności postać św. Franciszka, niewielką kapliczkę w Asyżu oraz wyproszone dla ludzi łaski.
 
W kościele parafialnym Sióstr Elżbietanek w Cieszynie, III Zakonu Regularnego św. Franciszka uroczystość odpustową rozpoczęły 1 sierpnia nieszpory Maryjne, po których odprawiono Mszę świętą. Wieczornej Eucharystii, jak i sprawowanej następnego dnia Sumie odpustowej przewodniczył ks. Paweł Danek z parafii Cieszyn-Mnisztwo. Dwudniowe wydarzenie jednoczy we wspólnej modlitwie całą wspólnotę parafialną, która licznie uczestniczyła w procesji maryjnej z figurą Matki Najświętszej podczas pierwszego dnia uroczystości.
 
 - Nasza parafia św. Elżbiety jest naznaczona tym franciszkańskim duchem, bo przecież gospodyniami tego miejsca są szlachetne Siostry Elżbietanki. Ta dzisiejsza uroczystość wpisuje się w piękny jubileusz, który cały rok przeżywamy, a teraz ten odpust i kolejne dni będą takim szczytem naszego świętowania 400 lat istnienia zgromadzenia sióstr św. Elżbiety – przypomniał ks. proboszcz Tomasz Kotlarski.
 
Odpust Porcjunkuli w cieszyńskiej parafii był tradycyjnie okazją do zaopatrzenia się w wyśmienity smalec oraz kiszone ogórki przygotowane wg klasztornych przepisów. Nie zabrakło również łakoci, pyszne wypieki przygotowali członkowie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, zaś zebrane środki wesprą dzieci z ubogich rodzin.