Pierwszy raz w wymiarze diecezjalnym w dniu 19 listopada br., ministranci otrzymali od ks. biskupa Piotra Gregera specjalne błogosławieństwo, związane z podjęciem przez nich funkcji lektora Liturgicznej Służby Ołtarza.

Obrzęd ten odbył się w bielskim kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczystej Eucharystii  koncelebrowanej przewodniczył ks. biskup Piotr Greger wraz kapłanami z naszej diecezji bielsko- żywieckiej zajmującymi się na co dzień  ministrantami. Zwracając się do zgromadzonej młodzieży ks. biskup Piotr powiedział:

„Drodzy kandydaci do pełnienia funkcji lektora, od dnia dzisiejszego, to samo słowo Boga ma znaleźć zupełnie nowe miejsce w waszym życiu, ma być fundamentem odwiecznej prawdy, by was prowadzić po drogach życia. W waszej codzienności ma się spełniać to, co wyśpiewaliśmy w wersecie poprzedzającym odczytanie Ewangelii: Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Po odpowiednim przygotowaniu, odpowiedzialni za waszą formacją uznali, że jesteście godni przyjęcia błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora. Na czym ma polega ta nowość i czym ma się wyrażać? Odpowiedź znajdziemy w tekście modlitwy wypowiadanej nad kandydatami do tej funkcji.  Dla osoby pełniącej funkcję lektora, lektura i modlitewne rozważanie Pisma Świętego ma być zadaniem każdego dnia, dla którego musi się znaleźć czas. Jako podpowiedź, można przywołać niezawodną praktykę modlitwy tekstem biblijnym w godzinach porannych. Warto wstać odpowiednio wcześniej i wtedy poświęcić czas na spotkanie z Bogiem obecnym w swoim słowie. Mam nadzieję, że każdy z was ma swoją Biblię; niech ona czeka na was, niech jej obecność na widocznym miejscu będzie znakiem zachęty, aby często po nią sięgać. Lektor ma być człowiekiem całkowicie otwartym na słowo Pana. Do tego konieczne jest uznanie mocy zbawczej słowa Bożego. Kluczowa rola słuchania Biblii leży w tym, że od tego uzależnione jest szczęście lub nieszczęście człowieka, jego zbawienie lub potępienie. Zanim lektor stanie przy stole słowa Bożego, aby czytać teksty Pisma świętego, najpierw powinien wytrwale i systematycznie wsłuchiwać się w słowo Boga, ma być pierwszym słuchaczem tego, co Pan Bóg ma nam wszystkim do powiedzenia.  Drodzy Bracia, w gronie osób pełniących służbę liturgiczną, Chrystus was powołuje i posyła, a Kościół błogosławi do pełnienia funkcji lektora. Gorliwe wypełnianie zadania czytania słowa Bożego ma być dla was przestrzenią zdobywania świętości. Niech wam nieustannie towarzyszy przekonanie, że czytając Pismo święte mówicie w imieniu Boga, jesteście jego narzędziem. Będziecie głosić nie siebie, ale Bożą prawdę, objawiając światu Jego wolę. Żywa i głęboka wiara lektora ma się wyrażać nie tylko w poprawnym i pięknym wykonaniu swojej funkcji, ale także w kultycznym wręcz traktowaniu Pisma świętego i księgi Lekcjonarza.”

Na zakończenie ks. biskup Piotr powiedział:  „Bądźcie odpowiedzialni za słowo Boże, niech ono was nieustannie przenika i umacnia we wszystkich dobrych poczynaniach. Podejmujcie swoje obowiązki i zadania, nie tylko liturgiczne, przekonani o mocy słowa Bożego, które jest Życiem. Niech was mobilizuje wiara św. Piotra, który w odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości dotyczące Jezusowej  katechezy na temat Eucharystii wypowiedzianej w synagodze w Kafarnaum, daje świadectwo: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.”

Po wygłoszonej homilii ks. Przemysław Gawlas, diecezjalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, przedstawił kandydatów do funkcji lektora. Następnie ks. biskup Piotr Greger w uroczystym obrzędzie, wręczał wraz z innymi kapłanami krzyże i egzemplarze Pisma Świętego, przyjął 256 ministrantów do grona lektorów Lektorów Służby Ołtarza. W grupie tej było kilka dziewczynek. Wszyscy pochodzą z różnych zakątków diecezji bielsko- żywieckiej i przygotowywali się do pełnienia funkcji na specjalnych lektorskich kursach dekanalnych.

Na zakończenie Eucharystii ks. biskup Piotr udzielił zebranym apostolskiego błogosławieństwa, a nowi lektorzy wraz z rodzinami zostali zaproszeni na słodki poczęstunek  do budynku w pobliskiej kurii.

Tekst i foto: Marian Szpak


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter