Po raz dwudziesty Powiat Cieszyński przyznał nagrody im. ks. Leopolda Jana Szersznika.

We wtorek w Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego odbyła się uroczystość uhonorowania tegorocznych laureatów. Statuetki zaprojektowane przez rzeźbiarkę Urszulę Górnicką-Hermę wręczył Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek.

Zaszczytne wyróżnienie przyznawane w dziedzinie kultury przez władze samorządu powiatowego, nadano w kategorii twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.

- Ta nagroda to podkreślenie znaczenia kultury. Czegoś niematerialnego, czego nie da się wyrazić w pieniądzach, w metalach czy złocie, ale coś, co przetrwa pokolenia i będzie świadczyło o tym, jak żyliśmy, jakimi ludźmi byliśmy, jaką twórczość mieliśmy. Bez względu na to jak się życie będzie zmieniać - podkreślał Mieczysław Szczurek Starosta Cieszyński.

W kategorii ochrony kultury nagrodę otrzymała Bożena Kubień, redaktorka Pamiętnika Ustrońskiego, regionalistka oraz autorka wielu opracowań historycznych dotyczących Ustronia. W kategorii twórczości artystycznej statuetką uhonorowano Zbigniewa Macheja, wielokrotnie docenianego pisarza, publicystę, tłumacza, a także współinicjatora międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Bez Granic”. W gronie tegorocznych laureatów znalazł się również Zespół Folklorystyczny „Nadolzianie” z Kaczyc, któremu przyznano nagrodę w kategorii upowszechniania kultury.

Ponadto w czasie uroczystości, złotą odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad zabytkami” otrzymał Michał Kawulok, związany z Muzeum Beskidzkim w Wiśle. .

Laureatom gratulowali także Stanisław Kubicius Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego oraz Mirosław Suchoń poseł na Sejm RP. W ciągu dwóch dekad przyznawania przez Powiat Cieszyński nagrody, w gronie laureatów znalazło się blisko 70 znakomitości, niestety coraz więcej z nich odchodzi, pozostawiając po sobie bogatą spuściznę twórczą. W czasie uroczystości minutą ciszy uczczono ich pamięć, w tym również niedawno zmarłego Jerzego Kronholda.

Foto i tekst Krzysztof Telma

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter