Święta Klara (Chiara Offreduccio) urodziła się w  szesnastego lipca 1194r. w zamożnej rodzinie mieszczańskiej. Mając siedemnaście lat uciekła z domu i z rąk św. Franciszka przyjęła zgrzebny habit zakonny. W krótkim czasie dołączyło do niej kilka innych kobiet, które utworzyły przy kościele świętego Damiana pierwszy klasztor, a ich przełożoną została święta Klara.

Święta Klara szczególnie dbała o to, by zakon zachował swoją specyfikę, skrajne ubóstwo i prostotę życia. Miała ogromne nabożeństwa: do Męki Pańskiej I Eucharystii. Święta Klara zmarła jedenastego sierpnia 1253 r. i w dwa lata później została ogłoszona świętą przez papieża Aleksandra IV (ur. ok. 1185 r.- zm. 25.05.1261r.)

Relikwie świętej Klary spoczywają w Asyżu, w bazylice pod jej wezwaniem. Z kilkunastu pism jakie zostawiła po sobie (cztery listy do św. Agnieszki z Pragi i jeden do Ermentrudy z Bruges) wynika, że doświadczała stanów mistycznych choć przeżywała je w sposób dyskretny.

Papież Pius XII w 1958 r. ogłosił świętą Klarę patronką telewizji, a dlaczego? wyjaśnia to jej żywot, napisany przez Tomasza z Celano (ur. ok. 1200 r.- zm. pom.1260 a 1270r.). Tomasz z Celano był franciszkaninem, pisarzem oraz hagiografem św. Franciszka. Otóż w napisanym żywocie w dzień Bożego Narodzenia, święta Klara została sama w celi, gdyż zachorowała i ubolewała, że nie może brać udziału w śpiewaniu oficjum na cześć Pana Jezusa. Wówczas usłyszała melodie rozbrzmiewające w kościele św. Franciszka - psalmodię i ich śpiew, dźwięk organów w oddalonej świątyni. Zobaczyła nawet sam żłóbek Pana Jezusa. Gdy  na drugi dzień przyszły jej siostry, powiedziała im, że dzięki łasce Jezusa Chrystusa słyszała i widziała wszystkie obrzędy, jakie dokonały się tej nocy w kościele świętego Franciszka.

Wielki dziełem świętej Klary jest stworzony przez nią kontemplacyjny zakon klarysek, które tworzą modlitewne i pokutne zaplecze dla apostolskiej działalności franciszkanów. Obecnie na całym świecie jest ponad dziesięć tysięcy żyjących w klauzurze sióstr. W naszym kraju w pięciu klasztorach żyje około sto dwadzieścia sióstr. 

Nasz ojciec święty Jan Paweł II szesnastego czerwca 1999 r. w Starym Sączu kanonizował błogosławioną Kingę, księżną fundatorkę klasztoru w Starym Sączu, a po śmierci jej męża sama wstąpiła do niego. W Kościele czcimy jeszcze inne siostry klaryski: błogosławioną Jolantę siostrę świętej Kingi oraz błogosławioną Salomeę, która w 1245r, sprowadziła zakon klarysek do Polski.

Święta Klara jest patronką miast Asyżu i Florencji, zakonów klarysek i kapucynek oraz bieliźniarek, hafciarek, praczek i osób chorych na oczy.

 

Tekst i foto Marian Szpak 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter