/pixabay/

Zadaniem Punktu Interwencji Kryzysowej (PIK) jest:

Udzielanie specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególności psychologicznego i prawnego osobom i rodzinom w kryzysie lub stanie przedkryzysowym, w tym m. in. w sytuacji:

  • problemów rodzinnych,
  • samobójstwa,
  • kryzysów w związkach,
  • napadu, gwałtu,
  • wypadków komunikacyjnych, katastrof, pożarów,
  • utraty osobistej,
  • kryzysów rozwoju osobistego.
 
Punkt Interwencji Kryzysowej
ul. Bielska 92, Cieszyn
czynny w godz.:
poniedziałek - 7.00-15.00
wtorek - 7.00-15.00
środa - 7.00-15.00
czwartek - 7.00-15.00
piątek - 7.00-15.00
Całodobowy telefon interwencyjny  33 500 06 07

Interwencja kryzysowa, która stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego.

PIK niesie pomoc w formie kontaktu telefonicznego, bezpośredniego kontaktu w swojej siedzibie oraz interwencji wyjazdowych. Ponadto współpracuje ze służbami oraz instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny z terenu powiatu cieszyńskiego bez względu na posiadany dochód. Pomoc udzielana przez PIK jest bezpłatna.

Punkt Interwencji Kryzysowej działa także w przypadku zdarzeń masowych na terenie powiatu cieszyńskiego udzielając pomocy w formie wsparcia psychologicznego.

Zadanie realizowane jest na zlecenie Powiatu Cieszyńskiego przez Stowarzyszenie 7 Dolin z Wisły i finansowane jest ze środków otrzymanych z Powiatu Cieszyńskiego.
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter