W Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego otwarto w piątek wystawę pt. „Pionierki profesjonalnego pielęgniarstwa ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr w Cieszynie i Bielsku. Zapomniane ewangelickie i kobiece dziedzictwo”. Wydarzenie zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych. 

Pionierki profesjonalnego pielęgniarstwa odegrały ważną rolę w rozwoju diakonii w służbie zdrowia. Diakonisy, czyli siostry diakonie, były częścią zorganizowanej społeczności religijnej i pełniły funkcję pielęgniarek wraz z aspektami duchowymi i opiekuńczymi. Pełniły rolę nie tylko pielęgniarską, ale także edukacyjną i ewangelizacyjną. O początkach pielęgniarstwa na Śląsku Cieszyńskim, okupionego poświęceniem i niestrudzoną pracą mówiła podczas wykładu otwierającego wystawę prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wystawa odsłania historię pierwszego ewangelickiego diakonatu na Śląsku Austriackim, który rozpoczął działalność w 1892 roku wraz z Powszechnym Szpitalem Zboru Ewangelickiego w Cieszynie. Pionierki profesjonalnego pielęgniarstwa ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr w Cieszynie i Bielsku odegrały znaczącą rolę w ugruntowaniu diakonii jako ważnej gałęzi służby zdrowia. Ich działalność przyczyniła się do rozwoju opieki pielęgniarskiej, wprowadzenia standardów opieki zdrowotnej i propagowania holistycznego podejścia do pacjenta. Diakonisy wniosły nieoceniony wkład dla rozwoju pielęgniarstwa nie tylko ma Śląsku Cieszyńskim. Służyły w szpitalach w Cieszynie oraz Bielsku, a za swoje poświęcenie i zaangażowanie w czasie I wojny światowej były wielokrotnie doceniane przez cesarza.

- Diakonaty zaczęły powstawać w połowie XIX wieku i kształciły pielęgniarki do opieki nad chorymi. Była to część nazywaną misją wewnętrzną kościoła i była skierowana do walki z negatywnymi skutkami industrializacji. Diakonisy miały dbać o dobry stan chorych, o ich ciało i duszę. Wystawa przedstawia m.in. pierwsze diakonaty w tym, także na terenie Wrocławia i Bydgoszczy. Na Śląsku Austriackim taką działalność bardzo  intensywnej misji wewnętrznej prowadził Ks. dr Teodor Haase, wybitna postać, jego największym dziełem był Powszechny Szpital  Zboru Ewangelickiego w Cieszynie, który służył wszystkim niezależnie od wyznania i narodowości – podkreślała prelegentka.

Foto i tekst Krzysztof Telma

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter