W piątek w Muzeum Śląska Cieszyńskiego otwarto wystawę z okazji 150-lecia Banku Spółdzielczego w Cieszynie. Wydarzenie było również okazją do promocji książki prof. Janusza Spyry "Pieniądz w służbie społeczeństwa" opisującej historię i znaczenie dla lokalnej społeczności tej ważnej w XIX wieku i obecnie instytucji finansowej działającej na Śląsku Cieszyńskim, która od kilku pokoleń wpływa na jakość życia lokalnej społeczności.

Założone przez narodowych działaczy w 1873 roku Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek odgrywało kluczową rolę w budowaniu i wspieraniu społeczności oraz rozwoju lokalnej gospodarki. Obecnie jako Bank Spółdzielczy nadal wspiera wiele mniejszych i większych inicjatyw oraz projektów finansowych w regionie. To istotne ogniwo w systemie finansowym przez 15 dekad działalności, wpisało się w historię i rozwój cieszyńskiej gospodarki.  – Dzięki sztafecie pokoleń Bank Spółdzielczy trwa od 150 lat i jesteśmy z tego bardzo dumni – podkreśla Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Alina Rakowska. 

- Od samego początku założyciele zwracali uwagę na aspekt modernizacyjny. Konieczność stworzenia takiej instytucji, która jak najszerszej grupie mieszkańców umożliwiłaby zmiany w podejściu do gospodarowania. Chodzi tu o zakup maszyn czy środków do gospodarowania co było czymś niezbędnym w czasach, kiedy w monarchii zachodziły zmiany polityczne oraz ekonomiczne. Przede wszystkim chodziło o to, aby mieszkańcy wsi nauczyli się myśleć w sposób nowoczesny. Dla osób, które stworzyły Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek, aspekt modernizacyjny był bardzo istotny, dlatego książka nosi tytuł "Pieniądz w służbie społeczeństwa" – tłumaczy autor książki  prof. Janusz Spyra.

Ekspozycja, którą można zobaczyć do 29 października, przedstawia plansze z zapisaną historią Banku Spółdzielczego, a wcześniej  Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie. Nie brak tu dokumentów, ksiąg i zestawień w tym rękopiśmienny pierwszy statut Towarzystwa Zaliczkowego oraz informacji o innych instytucjach finansowych działających w naszym regionie. Uzupełnieniem wystawy są obiekty głównie z działu techniki cieszyńskiego muzeum m.in. stara kasa sklepowa z 1895 roku, wiedeńska pasa pancerna, maszyny do pisania czy maszyny liczące.

 – Wystawa w całości bazuje na książce prof. Janusza Spyry, Przygotowując wystawę miałem na uwadze nie tylko to, żeby prezentowała dobry poziom merytoryczny, ale też była przyjemna w odbiorze. Wystaw ma charakter mieszany, mamy zarówno plansze oraz trochę eksponatów. Ponieważ mamy 150 lecie, skupiłem się na najstarszych zachowanych dokumentach. To wszystko okraszone jest dużą ilością materiału ilustracyjnego - wyjaśnia Wojciech Święs 

Foto i tekst Krzysztof Telma


Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter