Jubileusz rozpoczęto Mszą św. w kaplicy Domu Opieki pod przewodnictwem ks. biskupa Piotra Gregera. Eucharystię z ks. biskupem Piotrem celebrowali: kapelan bielskiego KIK-u ks. Krzysztof Strzelczyk, proboszcz parafii katedralnej ks. Antoni Młoczek, proboszcz bielskiej parafii św. Józefa na Złotych Łanach ks. Stanisław Wójcik, proboszcz salwatoriańskiej parafii w Mikuszowicach ks. Wiesław Ogórek SDS oraz ks. Tomasz Kawczyk SAC, vice rektor wspólnoty pallotyńskiej w Bielsku-Białej.

Zwracając się do zebranych ks. biskup Piotr nawiązując do czytanej Ewangelii ( Łk 8, 16 - 18) powiedział:

„Jestem przekonany, że owa lampa Bożego światła pojawiła się ćwierć wieku temu w życiu tych, którzy byli u początków działalności tutejszego Katolickiego Domu Opieki. W duchu ewangelicznej troski o drugiego człowieka, wybraliście na swojego patrona św. Józefa. To był, bez cienia wątpliwości, człowiek idący przez życie drogami nakreślonymi światłem Bożego słowa. Wydarzenia jego życia były kolejnymi próbami wiary. Doświadczał problemów, którym musiał stawić czoła. Święty Józef uczy nas, że ważnych wyborów nie dokonuje się tylko raz w życiu i na zawsze, ale ciągle, aż do śmierci, kiedy to nastąpi ten wybór ostateczny. Całe jego życie niedwuznacznie wskazuje, że ludzkie problemy nie rozwiązują się raz na zawsze. Jako człowiek sprawiedliwy był zarazem, ze względu na to, co czynił, człowiekiem bogobojnym. Jest postacią niezwykłą przede wszystkim w tym, iż nie rozczarował się co do Boga, pomimo własnego losu naznaczonego trudnościami. Bóg odsunął na bok wszystkie jego życiowe plany, postąpił inaczej niż Józef to zaplanował. Ufa Bogu bezgranicznie, nie stawia Mu żadnych wymagań, nie rości ani jednej pretensji. Czuje się wewnętrznie wolny, odważny, życiowo spełniony. To jest fascynujący obraz dojrzałego mężczyzny, który warto naśladować.

Święty Józefie, opiekunie Kościoła świętego i nasz patronie! Stajemy dziś przed tobą prosząc pokornie: rozciągnij nad nami – jak ojciec nad dziećmi – swą opiekę. Ochraniaj nas z taką samą cierpliwością, z jaką czyniłeś to wobec swego przybranego Syna. Pełni nadziei prosimy o pomoc we wszystkich przeciwnościach i niepowodzeniach. Wstawiaj się za tymi którzy stanowią środowisko tutejszego Katolickiego Domu Opieki. Prosimy Cię w sprawach pokoju w świecie, szczególnie dla narodu ukraińskiego doświadczającego tragedii wojny. Wspieraj nasze wysiłki, abyśmy coraz bardziej stawali się gorliwymi uczniami Chrystusa.”

W Mszy świętej modlił się także ks. biskup senior diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Paweł Anweiler. wraz  pensjonariuszami Domu Opieki, działaczami KIK, oraz przedstawicielami władz samorządowych: miejskich , powiatowych, wojewódzkich, ministrami i posłami z ziemi bielskiej.

Po uroczystej Eucharystii uczestniczy spotkania udali na mały poczęstunek, podczas którego prezes KIK Tomasz Łuczaj oraz vice prezes Tomasz Kralczyński wręczyli statuetki przedstawiające Świętą Rodzinę wraz pamiątkowymi dyplomami za ofiarną pracę na rzecz Katolickiego Domu Opieki. Odczytano  również list Agaty Kornhauser – Dudy do organizatorów i uczestników jubileuszowego spotkania. Spotkanie zakończył pokaz slajdów ukazując na ekranie historię powstania Domu Opieki z komentarzem byłej prezes KIK Elżbiety Kralczyńskiej.

W 1998 roku KIK przejął dawny ośrodek milicji: trzy hektarowy park z secesyjną willą i dwoma budynkami gospodarczymi. Przeprowadzono gruntowny remont zdewastowanych pomieszczeń. Obecnie na Katolicki Dom Opieki „Józefów” składają się – Dom Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla 28 osób w podeszłym wieku, Dom Dziennego Pobytu dla 25 ludzi starszych, Dom „Dzieciątka Jezus”, stanowiący schronienie dla rodzin z Ukrainy, świetlicy środowiskowej dla około  30 dzieci i młodzieży z  sąsiadującego  z „Józefowem” domu dla  bezdomnych prowadzona  we  współpracy z  Urzędem Miejskim  w  Bielsku-Białej , gdzie oprócz opieki pedagogów prowadzone  jest dożywianie podopiecznych. Jest również kort  tenisowy oraz boisko do  siatkówki  i  koszykówki , które  służą jako  zaplecze  sportowe nie  tylko  dla dzieci i młodzieży ze świetlicy Domu Opieki. Wyremontowane i wyposażone pomieszczenia oprócz swojej podstawowej funkcji służą jako miejsce spotkań różnych grup i stowarzyszeń nie tylko z miasta Bielska- Białej, ale także spoza naszego kraju – utrzymują kontakty z Wolfsburgiem. W ramach  społecznej działalności  w Katolickim Domu Opieki prowadzone wszystkie sprawy administracyjno-prawne i finansowe, a także inwestycyjne takie jak: projektowanie, kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych. Staramy się maksymalnie wykorzystać pozyskane z różnych źródeł środki na wykonanie zaplanowanych robót.

Teren Katolickiego Domu Opieki to oaza ciszy i spokoju, doskonałe miejsce dla wypoczynku seniorów.


Tekst i foto: M.Szpak


 

 

 

 

 

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter