Członkowie zespołów charytatywnych Caritas z cieszyńskich parafii, spotkali się przy wspólnym stole, aby złożyć sobie najserdeczniejsze życzenia, wymienić się doświadczeniami i jak każdego roku - podsumować swoją dotychczasową działalność.

Zespoły charytatywne od początku istnienia włączają się w dzieło budowy Kościoła, prowadząc różnorodną działalność charytatywną. Członkowie zespołów charytatywnych odwiedzają potrzebujących w ich domach, organizują spotkania, koncerty charytatywne, a w ciągu całego roku, organizują na ich rzecz zbiórki pieniężne przy drzwiach swoich kościołów.  Starają się docierać do ludzi, którzy potrzebują pomocy, wsparcia. Często są to ludzie chorzy, starsi ale także młodzi, których życie zdążyło już doświadczyć przed startem w dorosłe życie. Osoby zaangażowane w pomoc charytatywną urządzają m.in. zbiórki, dzięki którym mogą zakupić podstawowe środki higieny, żywność, słodycze, ubrania, zabawki dla dzieci. To wszystko trafia potem do osób potrzebujących. Parafialne Caritas każdego roku rozprowadzają także świece Caritas w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i paschaliki na Święta Wielkanocne.

- Pomoc naszego koła Caritas, jak każdego innego w Cieszynie, polega w głównej mierze na stałej opiece i niesieniu pomocy naszym potrzebującym. Włączamy się w akcje ogólnopolskie, takie jak między innymi "Tornister pełen uśmiechu". Organizujemy również naszym chorym prezenty świąteczne. Nasza pomoc, to przede wszystkim stała troska o chorych i potrzebujących - mówi "Gwiazdce Cieszyńskiej" pan Roman Rekiel, przewodniczący parafialnego koła Caritas, działającego przy parafii św. Marii Magdaleny.

Opiekę duchowną nad zespołami charytatywnymi pełni ksiądz Jacek Gracz, wicedziekan cieszyński i proboszcz parafii św. Marii Magdaleny. Jak wyjaśnia ksiądz Jacek Gracz, zaangażowanie zespołów charytatywnych, jest niezwykle istotne i odgrywa bardzo ważną rolę w naszym społeczeństwie. W takich kołach działają ludzie, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu i poświęceniu, stale niosą pomoc osobom najbardziej potrzebującym - Jest taki jeden dzień w roku, kiedy członkowie spotykają się wspólnie przy stole, aby przełamać się opłatkiem, podsumować ubiegłoroczną działalność i zmobilizować się do dalszego działania.

Parafialne zespoły charytatywne działają niemal nieustannie. Do ich zadań należy m.in. rozpoznawanie potrzeb na terenie parafii i organizowanie różnych pomocy. Członkowie wzajemnie się wspierają, wymieniają spostrzeżeniami, mobilizują parafian do posługi charytatywnej. Warto podkreślić, że członkowie zaangażowani w parafialne koła Caritas, niosą pomoc potrzebującym każdego dnia, a nie tylko od święta. Zespoły charytatywne z cieszyńskich parafii, organizują różnego rodzaju inicjatywy i akcje na rzecz potrzebujących i z powodzeniem przyczyniają się, do poprawy sytuacji osób potrzebujących pomocy.

Tekst i foto: Patryk Staroń

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter