Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 90 lat zmarła śp. Rozalia Pindel, Mama Biskupa Bielsko-Żywieckiego Romana Pindla.

W związku ze śmiercią Matki ś.p. Rozalii składamy Księdzu Biskupowi Romanowi Pindlowi wyrazy szczerego współczucia. Niech Chrystus Zmartwychwstały przyjmie Zmarłą do chwały i radości zbawionych, a dla Księdza Biskupa i całej Rodziny będzie w tych trudnych chwilach źródłem umocnienia, pokoju i nadziei.

Zapewniamy o naszej modlitwie w intencji Zmarłej.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia
„Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie...
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter