W Cieszynie powstanie Zespół ds. zagospodarowania terenów wokół Góry Zamkowej. O jego powołaniu zdecydował Ryszard Macura, Burmistrz Cieszyna.

Zespołowi przewodniczył będzie Stanisław Kawecki, Sekretarz Miasta. Skład Zespołu tworzyć będą również: Cezary Cieńciała – Naczelnik Wydziału Sportu, Aleksander Dorda – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Ewa Gołębiowska - Dyrektor Zamku Cieszyn, Wiesława Górska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Renata Karpińska – Kierownik Biura Promocji , Informacji i Turystyki, Arkadiusz Skowroński – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, Wiesław Sosin - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Anna Syrokosz - Główny Specjalista Wydziału Strategii Rozwoju Miasta.

Przed Zespołem ds. zagospodarowania terenów wokół Góry Zamkowej zadanie, które wymaga całościowego spojrzenia, a także indywidualnego podejścia do tematu zagospodarowania terenu, związanego z przestrzenią - Zamkowa 1. Całościowe spojrzenie ma związek z równolegle przebiegającymi pracami, w ramach projektu Open Air Museum Cieszyn. Český Tĕšín, który stanowi nowy produkt turystyczny, położony na obu nabrzeżach Olzy. Przypomnijmy: po stronie polskiej, rewitalizacji zostanie poddany odcinek Al. Piastowskiej od ul. Zamkowej do ul. Sportowej.

Punktem wyjścia w pracach Zespołu będzie koncepcja przedstawiona przez Grażynę Kołder, której praca w konkursie na zagospodarowania terenów sąsiadujących z Mostem Przyjaźni w Cieszynie, zajęła pierwsze miejsce.

Przygotowany projekt zostanie przedstawiony radnym.

Rewitalizacja terenów parkingowych pod Zamkiem, przy ul. Dojazdowej - to kolejne zadanie przed którym stanie Zespół. Przypomnijmy – kilka miesięcy temu przedstawiona została koncepcja modernizacji parkingów na terenie miasta Cieszyn. Komisja zajmującą się tym zagadnieniem zaakceptowała rozwiązanie, zaproponowane przez Burmistrza. - W pierwszej kolejności miejscem, które powinno zostać uporządkowane jest przestrzeń przy ulicy Dojazdowej – podkreśla włodarz miasta.

Pielęgnacja terenów zielonych Góry Zamkowej, będzie kolejnym tematem nad którym pochyli się Zespół. Zagadnienie nie jest nowym, bowiem kilka lat temu takiej pielęgnacji już dokonywano. - Teraz chcemy jeszcze raz dokonać analizy i zgodnie z jej wynikami, podjąć działania porządkujące przestrzeń i odsłaniające również najważniejsze elementy Wzgórza Zamkowego – mówi Ryszard Macura Burmistrz Cieszyna, dodając - Nie chcielibyśmy ingerować zanadto w zieloną przestrzeń. Musi to być rozwiązanie ekologiczne i jednocześnie uwzględniające prezentację walorów Wzgórza Zamkowego.

Czwartym zadaniem Zespołu ds. zagospodarowania terenów wokół Góry Zamkowej jest modernizacja wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowa (przy ul. Sportowej 1 w Cieszynie), która obejmie między innymi aspekt zagospodarowania obiektu i poszerzenia jego bazy o dodatkowe pomieszczenia, między innymi szatnie.

– Istnieje możliwość rozbudowania obiektu i poszerzenia jego funkcjonalności dla sportów zimowych, między innymi dla rozgrywania meczów hokeja. Na dzień dzisiejszy zaplecze, a dokładniej mała przestrzeń szatni, ogranicza pełną funkcjonalność hali widowiskowo-sportowej. Zespół stanie więc przed czterema zasadniczymi zadaniami, które zostaną poddane analizie – wyjaśnia Ryszard Macura, Burmistrz Cieszyna.
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter