Nasze tematy

Finał akcji na Śląsku Cieszyńskim. Pomoc ma dać rodzinom inspirację do zmiany.
Poezja w wykonaniu uczniów. Tradycja głęboko zakorzeniona i stale obecna ... 
Święty Mikołaj odwiedził najmłodszych pacjentów Szpitala Śląskiego.
W programie wystawy, kiermasze, pieczenie cieszyńskich ciasteczek, szycie karpi.
Katolickie Liceum: podpisanie umów o współpracy patronackiej. 
Książnica Cieszyńska: Ukazał się kolejny tom serii „Bibliotheca Tessinensis".
Zmarła śp. Janina Wilgucka, Mama Marii Liwczak...
Wchodzę do sali, tłum ludzi. Roześmianych, głośnych. Przyszli tu dla Kasi.