Nasze tematy

Niewiele czasu upłynęło od momentu, kiedy kapłani wraz z wiernymi przeszli ulicami polskich miast...

„Dziwny jest ten świat” - słów tej piosenki nie sposób nie pamiętać. 

Święta Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) urodziła się 12 października 1891 r. w zamożnej rodzinie żydowskiej.

Święta Klara (Chiara Offreduccio) urodziła się w  szesnastego lipca 1194r. w zamożnej rodzinie mieszczańskiej. Mając siedemnaście lat uciekła z domu i z rąk św. Franciszka przyjęła zgrzebny habit zakonny. 

Starość: Nawet sucha gałąź może jeszcze dać ciepło i ogień. Ona zależy od nas.
Nigdy nie wiadomo, gdzie czeka na nas prawdziwa przyjaźń. Panu Erykowi i Panu Tadeuszowi – przytrafiła się w jesieni życia. Poznali się w Domu Opieki „u Boromeuszek” w Cieszynie i od tej pory wspólnie spędzają czas. A… ponieważ Pan Eryk bardzo lubi malować i robi to pięknie, stara się by w jego rysunkach nie zabrakło również śladów przyjaźni. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Zbytkowie powstało w listopadzie 1955 r. z inicjatywy Franciszka Szczypki ówczesnego Prezesa Kółka Rolniczego w Zbytkowie. Pierwszą przewodniczącą zawiązanego Koła była Maria Michner, która przewodziła 15 członkiniom. Jak wynika z ustnego przekazu dawnych członkiń KGW, siedzibą koła w pierwszych latach działalności była wielofunkcyjna sala u Gałuszki.

Postać znana w Cieszynie każdemu, kogo dotknęła choroba bliskiej osoby, kto musiał się zmierzyć ze starością rodziców, czy dziadków, kto w swoim strapieniu szukał pomocy… Siostra Aniela Szmuk – boromeuszka[1], siostra miłosierdzia.