Nasze tematy

Udział w nabożeństwach jest doskonałą okazją, by przygotować się do pokutnego okresu.
Do 25 lutego (poniedziałek) można otrzymać darmową pomoc prawną.
W schronisku na dom czeka wiele zwierząt, które chciałyby poczuć, czym jest miłość.

Święty Melchior Grodziecki w pamiątkach zgromadzonych przez Panią Marię Grzybek.
Święty Melchior Grodziecki w pamiątkach zgromadzonych przez Panią Marię Grzybek.

 W Istebnej Zaolziu rozegrano już po raz osiemnasty Zawody Furmanów.

"Epigramma in turrim curiae Teschinensis" - w 230 rocznicę wielkiego pożaru Cieszyna.

Od lat jest ozdobą wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych czy również także muzycznych nad Olzą.