Nasze tematy

W poniedziałek 2 września rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny.

Przygotowanie wyprawki szkolnej dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Podczas Pożegnania Lata na cieszyńskim rynku będzie możliwość znakowanie rowerów. 
W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie”.
15 sierpnia na święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny odbył się parafialny odpust.
Tegoroczną akcję rozszerzono o pokaz udzielania pierwszej pomocy.
To też niesamowite przeżycie duchowe i bardzo duże wyzwanie fizyczne.
Dożynki to czas podziękowań rolnikom za ich trud pracy, czas dziękczynienia za zbiory.