Nasze tematy

"...Od tej chwili – proszę zapamiętaj - Bóg najbardziej potrzebuje ludzi...”
20 grudnia doszło na kopalni ČSM – Sever do tragicznego wypadku.
Symbol miłości, ciepła, pokoju i nadziei rozpalił serca mieszkańców Cieszyna.
Życzę Wam szczęścia. Prawdziwego szczęścia, które daje spełnienie.

W Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród.

Były piękne słowa, uśmiechy, mała chwila w zabieganym świecie na zatrzymanie się...

Rozwijanie „Gwiazdki” to nasz wspólny cel. Musi ona działać dla dobra społeczności lokalnej.

Radosnych i pełnych nadziei Świąt Bożego Narodzenia. Wielu sukcesów i pomyślności!